Tehnički komiteti

Ukupno 68 stavki.
OznakaNaslovStatus
BAS/TC 1Informaciona tehnologijaAktivan
BAS/TC 2Zavarivanje i srodni postupciAktivan
BAS/TC 3Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitetaAktivan
BAS/TC 4Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legureAktivan
BAS/TC 4/WG 2Izrada nacionalnog dodataka BAS EN 10080/NAAktivan
BAS/TC 5TelekomunikacijeAktivan
BAS/TC 6Oprema za eksplozivne atmosfereAktivan
BAS/TC 6/WG 1Protiveksplozivna zaštita u rudarstvuAktivan
BAS/TC 7OkolinaAktivan
BAS/TC 8Koordinacija izolacije, visokonaponska ispitivanja i mjerni transformatori Aktivan
BAS/TC 9Cement, gips, kreč i drugi anorganski vezivni materijaliAktivan
BAS/TC 10Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem Aktivan
BAS/TC 11Nafta i naftni derivatiAktivan
BAS/TC 13Zaštita od požaraAktivan
BAS/TC 14Lična zaštitna opremaAktivan
BAS/TC 15Elektromagnetna kompatibilnostAktivan
BAS/TC 16Mašinski elementiAktivan
BAS/TC 17Tehničko crtanje i simboli Aktivan
BAS/TC 18Energetski transformatori, mjerni releji i zaštitna opremaAktivan
BAS/TC 19Električne instalacije u zgradamaAktivan
BAS/TC 21Beton i proizvodi od betonaAktivan
BAS/TC 21/WG 1Izrada izvornog standarda BAS 1057U mirovanju
BAS/TC 22CestogradnjaAktivan
BAS/TC 23Ljekovito i aromatično biljeAktivan
BAS/TC 24Ispitivanja bez razaranja (IBR)Aktivan
BAS/TC 25Zaštita zdravljaAktivan
BAS/TC 27RudarstvoAktivan
BAS/TC 28Eksplozivi za civilne namjeneU mirovanju
BAS/TC 29Sredstva i uređaji za dizanje i prenošenje teretaAktivan
BAS/TC 30Električni kabloviAktivan
BAS/TC 30/WG 1Izrada izvornog standarda BAS 1058Aktivan
BAS/TC 31Gas i gasna tehnikaAktivan
BAS/TC 35Cestovna vozilaAktivan
BAS/TC 36Arhitektonske konstrukcije, tehnologija i organizacija građenja i fizika zgradeAktivan
BAS/TC 37Sigurnost građevina od požaraAktivan
BAS/TC 38Mjeriteljstvo i mjerenjaAktivan
BAS/TC 39Zaštita materijala od korozijeAktivan
BAS/TC 40Mašine i alatiAktivan
BAS/TC 41Oprema pod pritiskom i kontejneriAktivan
BAS/TC 42Drvo i proizvodi od drvetaAktivan
BAS/TC 43HranaAktivan
BAS/TC 44Bibliotečko–informacijske naukeAktivan
BAS/TC 45PoljoprivredaAktivan
BAS/TC 46ŽeljezniceAktivan
BAS/TC 47Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenjeAktivan
BAS/TC 48Tekstil, koža, odjeća i obućaAktivan
BAS/TC 49Hemijski inžinjering, laboratorijska oprema i kozmetikaAktivan
BAS/TC 50Ambalaža, plastika i gumaAktivan
BAS/TC 51AutomatikaAktivan
BAS/TC 52Upravljačka i sklopna postrojenjaAktivan
BAS/TC 53Fluidi i sistemi fluidaAktivan
BAS/TC 54Sigurnost igračaka i proizvoda za djecuAktivan
BAS/TC 55Društvena odgovornostAktivan
BAS/TC 56Konvencionalni i alternativni izvori električne energijeAktivan
BAS/TC 57Kućanski i slični električni aparatiAktivan
BAS/TC 58Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9Aktivan
BAS/TC 58/WG 5GeotehnikaAktivan
BAS/TC 59Društvena sigurnost i zaštitaAktivan
BAS/TC 60Vrata i prozoriAktivan
BAS/TC 61Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6Aktivan
BAS/TC 62Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5Aktivan
BAS/TC 63VS1 - Opća standardizacijaAktivan
BAS/TC 64VS2 - Elektrotehnička standardizacijaAktivan
BAS/TC 65VS3 - Standardizacija iz oblasti telekomunikacijaAktivan
BAS/TC 66Referеntni materijaliAktivan
BAS/AG 1CENRaspušten
BAS/AG 2CENELECRaspušten
BAS/AG 3ETSIRaspušten