BAS/TC 30/WG 1

Izrada izvornog standarda BAS 1058


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Bernard Čuljak
Tehnički sekretar/koordinator:
Miljan Vasković
E-mail:
miljan.vaskovic@isbih.gov.ba

Područje rada
Izrada i utvrdjivanje prednacrta izvornog standarda BAS 1058, Kablovi izolovani sa PVC izolacijom i PVC plaštom, nazivnog napona 300/500V, te dostava na razmatranje Tehničkom komitetu BAS/TC 30; Na zahtjev tehničkog komiteta BAS/TC 30 razmatranje primjedbi upućenih tokom javne rasprave na nacrt izvornog standarda; Dostavljanje mišljenja Tehničkom komitetu BAS/TC 30 u vezi s utvrđivanjem konačnog nacrta izvornog standarda.