Direktor

Ime i prezime: Aleksandar Cincar
Telefon: 057/310-560
E-mail: aleksandar.cincar@isbih.gov.ba
Nacionalnost: Srbin
Datum i mjesto rođenja: 16. septembar 1976. godine, Sarajevo

Obrazovanje:

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo (1999 - 2004)
 • Srednja škola: Srednja vojna škola RV i PVO, smjer elektrooprema i instrumenti, Rajlovac-Sombor (1991-1995)
 • Osnovna škola: „Petar Kočić“, Sarajevo (1983 - 1991)

Poznavanje stranih jezika:

 • Engleski jezik: Odlično znanje - pisanje, čitanje engleskog jezika i sposobnost za uspješnu komunikaciju na engleskom jeziku.
 • Ruski jezik: Vrlo dobro znanje - pisanje, čitanje ruskog jezika i sposobnost za osnovnu komunikaciju na ruskom jeziku
 • Njemački jezik: Pasivno znanje - osnove čitanja, pisanja i usmene komunikacije na njemačkom jeziku.

Radno iskustvo:

 • Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine: (2011-    )

Od oktobra 2011. godine radi na poziciji direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Predstavlja i zastupa Institut, organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova, odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, donosi propise kada je za to zakonom Bosne i Hercegovine ovlašćen, organizuje odgovarajući oblik saradnje s drugim srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama, odlučivanje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u vršenju službe, odgovara za sveukupno rukovođenje radom Instituta, razvoj i provođenje politike Instituta te nadzor, djelovanje i rukovođenje svakodnevnim poslovima Instituta, podnosi godišnji izvještaj o radu Instituta Savjetu ministara BiH, donosi godišnji program rada Instituta, priprema predračun budžetskih sredstava i izvršenje finansijskog plana Instituta, informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaže mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i akata. Odgovoran je za uspješnu implementaciju i održavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 od 2011. godine kao i sistema upravljanja zaštitom informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001 od 2017. godine.

 • IBEKO Power AB, Sweden: (2005 - 2011)

Radio u sektoru za tehničku podršku i prodaju. Od 2007. do 2011. bio rukovodilac sektora. Učestvovao u projektima razvoja instrumenata odnosno dijagnostičke opreme namijenjenih za ispitivanja u elektroenergetskim postrojenjima. Bavio se razvojem interfejsa za komunikaciju između čovjeka i uređaja. Vršio korespondenciju s distributerskim kompanijama širom svijeta i direktno zadužen za korespondenciju s distributerima iz većeg broja zemalja. Učestvovao na međunarodnim seminarima i sajmovima i na nekim od njih prezentovao istraživačke radove. Vršio prezentaciju i demonstraciju mjernih instrumenata kod važnijih kupaca u većem broju država u svijetu. Učestvovao u laboratorijskim ispitivanjima prototipova uređaja u sopstvenoj laboratoriji i sarađivao s eksternim evropskim laboratorijama.

 • Istraživačko razvojni centar elektroenergetike (IRCE) a.d. Lukavica: (2003 - 2005)

Radio kao inženjer ispitivač u niskonaponskoj laboratoriji. Vršio ispitivanje i atestiranje elektroenergetske opreme (ispitivanje porasta temperature, ispitivanje podnosivosti na struju kratkog spoja, snimanje vremena reagovanja i hodograma rasklopnih aparata), a sve prema BAS/IEC standardima. Vršio ispitivanje niskonaposkih električnih instalacija, ispitivanje radnih i zaštitnih uzemljenja, dijagnostiku energetskih transformatora i opreme na terenu.

 • Energomontaža d.o.o. Istočno Sarajevo: (2001 - 2003)

Vršio ispitivanje elektroenergetske opreme neposredno prije puštanja u pogon, ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija jake i slabe struje, ispitivanje i podešavanje relejnih zaštita prema primjenljivim BAS/IEC standardima. Radio na sličnim poslovima i u toku remonta termoelektrane Ugljevik, termoelektrane Gacko, termoelektrane Tuzla.

Dodatno radno iskustvo:

 • Vršenje tehničkih prijema građevinskih objekata, dijela elektrofaze - instalacije jake struje. Radio ove poslove na velikom broju građevinskih objekata počevši 2008. godine
 • Instaliranje i održavanje operativnih sistema, formiranje i održavanje LAN mreže, održavanje hardware-a
 • Korišćenje Microsoft office-a, Corel-a, Photoshop-a, AutoCAD-a
 • Projektovanje niskonaponskih električnih instalacija
 • Izrada i održavanje web stranica
 • Konsultantske usluge na implementaciji ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 17025, ISO 15189
 • Marketing na društvenim mrežama

Članstvo u stručnim tijelima:

 • Član delegacije Bosne i Hercegovine pri Odboru za stabilizaciju i pridruživanje BiH - EU, poglavlje „Slobodno kretanje robe“
 • Predsjednik Skupštine Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
 • Član Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
 • Član Upravnog odbora Bosanskohercegovačke komisije za elektrotehniku (BAKE)
 • Član Savjeta za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za metrologiju Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za akreditovanje Bosne i Hercegovine


Licence i certifikati:

 • Licenca za izradu tehničke dokumentacije, dijela elektrofaze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Licenca za izvođenje dijela elektrofaze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Certifikat za vodećeg auditora (lead Auditor) za standard ISO 9001
 • Certifikat za vodećeg auditora (lead Auditor) za standard ISO/IEC 27001
 • Certifikat za vodećeg auditora (lead Auditor) za standard ISO 14001
 • Certifikat za vodećeg auditora (lead Auditor) za standard ISO 45001


Projekti:

 • Od 2011. do 2013. godine EU IPA I Projekat „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine“. Projekat realizovan u konzorciju s tijelima za standardizaciju Bugarske, Španije i Njemačke.
 • Od 2015. do 2017. godine bilateralni projekat koji je finansirala Češka razvoja agencija „Podrška Bosni i Hercegovini u implementaciji evrokodova“. Projekat realizovan sa ÚUNMZ  iz Češke Republike, finansiran od Češke razvojne agencije. Imao ulogu vođe projekta u ime BiH.
 • Od 2020. do 2021. godine vođa projekta koji je imao za cilj uvođenje online čitanja standarda za organizacije civilnog društva u okviru „EU4CS” projekta.
 • Od 2020. do 2022. godine Projekt „Unapređenje standardizacije i certifikacije građevinskih proizvoda u BiH”. Projekt realizovan sa ÚNMZ iz Češke Republike, koji je finansirala Češka razvojna agencija. Vođa projekta u ime BiH.