Vijesti

Poziv za učešće u javnim konzultacijama

Sukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2023–2025. godine.

Promidžbeni video o eurokodovima

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvalitete za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i objavljen promidžbeni video o eurokodovima

Novi standardi iz oblasti zavarivanja usvojeni metodom prijevoda

Druga izdanja serije standarda BAS EN ISO 3834 -2:2022, Zahtjevi kvalitete pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala – Dio 2: Sveobuhvatni zahtjevi kvalitete, BAS EN ISO 3834-3:2022, Zahtjevi kvalitete pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala – Dio 3: Standardni zahtjevi kvalitete i BAS EN ISO 3834-4:2022, Zahtjevi kvalitete pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala - Dio 4: Elementarni zahtjevi kvalitete usvojeni su metodom prijevoda.

Objavljen priručnik ISO 56002:2019, Sustav menadžmenta inovacijama

Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization - ISO) i Organizacija za industrijski razvitak Ujedinjenih naroda (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) su zajednički objavile priručnik, ISO 56002:2019 – Sustav upravljanja inovacijama, uz značajnu potporu tehničkog komiteta ISO/TC 279, Menadžment inovacijama.