Organizacije civilnog društva (OCD)

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine  i organizacije civilnog društva, aktivne u području standardizacije, potpisali su Sporazum o suradnji koji se realizira u sljedećim segmentima:

Omogućavanja korištenja postojećih BAS standarda u edukativne i znanstvene svrhe, 
Jačanja sudjelovanja OCD i drugih zainteresiranih strana u procesima pripreme i usvajanja BAS standarda,
Jačanja sudjelovanja OCD u kreiranju programskih planova rada i relevantnih strategija Instituta,
Kreiranja partnerskih projekata (istraživačkih, edukativnih, informativnih, medijskih) prema zahtjevima domaćih i stranih donatora u području BAS standarda i
Jačanja suradnje Instituta, OCD i drugih interesnih skupina u vezi s razvojem i primjenom BAS standarda u BiH.

Sporazum o suradnji Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine  i organizacija civilnog društva je otvoren i za sve druge zainteresirane strane koje nisu potpisnice Sporazuma, kojem se mogu pridružiti  slanjem zahtjeva na e-mail:onlinestand@isbih.gov.ba

Kako bi OCD dobile pristup BAS standardima potrebno je da upute zahtjev za korištenje online modula za čitanje standard na e-mail: onlinestand@isbih.gov.ba,  nakon čega će, sukladno odluci Instituta za standardizaciju BiH, OCD biti dodijeljen pristupni kod za korištenje  modula. 

Posebni linkovi s visual ikonicom:

1/ Modul za online čitanje BAS standarda (motate biti ulogovani)
2/ Tekst Sporazuma o suradnji Instituta za standardizaciju BiH i OCD

 

 

 

Ovaj website je kreiran i održavan uz financijsku potporu Europske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost
Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i ne odražava nužno stavove Europske unije.