Strateški ciljevi

Strateški cilj: Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja

Srednjoročni cilj: Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU zakonodavstvom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Specifični cilj: Unapređenje procesa pripremanja, donošenja i objavljivanja BAS standarda i ispunjavanje kriterija za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN i CENELEC)