Kako se uključiti u standardizacijski rad?

Bilo koje organizacije koje su zainteresirane za određeno područje rada tehničkog komiteta i registrovane su u Bosni i Hercegovini mogu prijaviti svoje predstavnike za učestovanje u radu.

Koristi koje proizlaze iz članstva u tehničkom komitetu između ostalog su:

  • pristup najnovijim informacija o radu europske i međunarodne standardizacije,
  • pristup informacija o standardima u pripremi,
  • mogućnost utjecaja na program rada tehničkog komiteta,
  • mogućnost utjecaja na sadržaj standarda u različitim fazama njihovog razvoja,
  • mogućnost da učestvuju u radu međunarodnih i evropskih radnih grupa za izradu standarda i radnim sastancima,
  • ostavrivanje kontakata sa stručnjacima u određenom području standardizacije.

Da biste postali član tehničkog komiteta potrebano je da popunjen i potpisan obrazac „Prijava”, BAS O 8.5 - 03 zajedno sa radnom biografijom vašeg predstavnika dostavite poštom na adresu ISBIH-a ili skenirano u pdf formatu na email stand@isbih.gov.ba. 

Prijavom za rad u tehničkom komitetu organizacija prihvata sve obaveze koje proizilaze iz učešća njenih predstavnika u radu tehničkog komiteta koje je dobrovoljno. Prijavljeni stručnjaci moraju biti kompetentni i/ili imati iskustvo i/ili interes za pripremu i primjenu standarda.

Organizacijama koje su zainteresirane za vođenje sekretarijata tehničkog komiteta dostupan je i obrazac „Upitnik”, BAS O 8.5 - 04, putem kojega organizacije mogu potvrditi svoju spremnost da prihvate i vode sekretarijat tehničkog komiteta. Navedeni obrazac sadrži informacije o zadacima i odgovornostima sekretarijata, predsjednika i tehničkog sekretara.