Upućivanje na standarde u propisima

Kod primjene načela „upućivanja na standarde”, tehnički zahtjevi se ne uključuju u tehničke propise, nego se daju upućivanjem na standard koji utvrđuje te zahtjeve.

Na taj način:

  • pojednostavljuje se i ubrzava zakonodavni proces
  • tehnički napredak ne zahtijeva izmjenu propisa, nego se mijenja samo standard
  • olakšava  se uklanjanje zapreka za trgovinu
  • bolje se osigurava primjena tehničkih propisa,
  • upućivanjem na iste, zajednički dogovorene međunarodne standarde uklanjaju se razlike među nacionalnim tehničkim propisima različitih zemalja.

upućivanje na standarde (u propisima)

upućivanje na jedan ili više standarda, umjesto detaljnih odredbi, u nekom propisu

NAPOMENA 1   Upućivanje na standarde može biti datirano, nedatirano ili općenito, a istovremeno izričito ili pokazno.

NAPOMENA 2   Upućivanje na standarde može biti povezano s općenitom zakonskom odredbom koja se odnosi na stanje tehnike ili na priznata tehnička pravila. Takva odredba može biti i samostalna.

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.1)

preciznost upućivanja

1. datirano upućivanje (na standarde)

upućivanje na standarde kojim se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda ne mogu primjenjivati ako se ne promijeni propis

NAPOMENA Standard se obično označava njegovim brojem, te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i naslov.

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.1)

2. nedatirano upućivanje (na standarde)

upućivanje na standarde kojim se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis

NAPOMENA   Standard se obično označava samo njegovim brojem. Može se navesti i naslov.

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.2)

3. opće upućivanje (na standarde)

upućivanje na standarde naznačavanjem svih standarda određenoga tijela i/ili naznačavanjem standarda u nekom području, bez pojedinačnog označavanja

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.2.3)

strogost upućivanja

1. izričito upućivanje (na standarde)

upućivanje na standarde, prema kojem je poštivanje odredbi iz navedenog(ih) standarda jedini način da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.3.1)

2. pokazno upućivanje (na standarde)

upućivanje na standarde, prema kojem je poštivanje odredbi iz navedenog(ih) standarda jedan od načina da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.3.2)

obvezni standard/standard sa obveznom primjenom

standard čija je primjena obvezna na osnovu nekog općeg zakona ili na osnovu izričitog upućivanja u nekom propisu

(BAS EN 45020:2009, definicija 11.4)