Упућивање на стандарде у прописима

Код примјене принципа „упућивања на стандарде”, технички захтјеви се не укључују у техничке прописе, него се дају упућивањем на стандард који утврђује те захтјеве.

На тај начин:

  • поједностављује се и убрзава законодавни процес
  • технички напредак не захтијева измјену прописа, него се мијења само стандард
  • олакшава  се уклањање препрека за трговину
  • боље се обезбјеђује примјена техничких прописа,
  • упућивањем на исте, заједнички договорене међународне стандарде уклањају се разлике међу националним техничким прописима различитих земаља.
     

упућивање на стандарде (у прописима)

упућивање на један или више стандарда, умјесто детаљних одредби, у неком пропису

НАПОМЕНА 1   Упућивање на стандарде може да буде датирано, недатирано или уопштено, а истовремено изричито или показно.

НАПОМЕНА 2   Упућивање на стандарде може да буде повезано с уопштеном законском одредбом која се односи на стање технике или на призната техничка правила. Таква одредба може да буде и самостална.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.1)

прецизност упућивања

1. датирано упућивање (на стандарде)

упућивање на стандарде којим се означава један или више одређених стандарда, и то тако да се накнадне ревизије стандарда не могу примјењивати ако се не промијени пропис

НАПОМЕНА   Стандард се обично означава његовим бројем, те датумом или бројем издања. Може се навести и наслов.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.2.1)
 

2. недатирано упућивање (на стандарде)

упућивање на стандарде којим се означава један или више одређених стандарда, и то тако да се накнадне ревизије стандарда примјењују, а да није потребно мијењати пропис

НАПОМЕНА   Стандард се обично означава само његовим бројем. Може се навести и наслов.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.2.2)

3. опште упућивање (на стандарде)

упућивање на стандарде назначавањем свих стандарда одређенога тијела и/или назначавањем стандарда у неком подручју, без појединачног означавања

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.2.3)

строгост упућивања

1. изричито упућивање (на стандарде)

упућивање на стандарде, према ком је поштивање одредби из наведеног(их) стандарда једини начин да се задовоље захтјеви неког техничког прописа

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.3.1)

2. показно упућивање (на стандарде)

упућивање на стандарде, према ком је поштивање одредби из наведеног(их) стандарда један од начина да се задовоље захтјеви неког техничког прописа

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.3.2)

обавезни стандард/стандард са обавезном примјеном

стандард чија је примјена обавезна на основу неког општег закона или на основу изричитог упућивања у неком пропису

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 11.4)