Директиве/Уредбе

Ознака Назив
1015/2010 Уредба (ЕУ) 1015/2010 о примјени Директиве 2009/125/ЕZ у погледу захтјева за еколошким дизајном веш машина за домаћинство
1016/2010 Уредба (EU) о имплементацији Директиве 2009/125/EC у погледу захтјева за еколошки дизајн кућних машина за прање судова
1223/2009 Уредба EK 1223/2009 о козметичким производима
1275/2008 Уредба (ЕЗ) 1275/2008 о примјени Директиве 2005/32/ЕC у погледу захтјева за еколошко пројектовање потрошње електричне енергије у стању приправности и искључености електричне и електронске опреме за домаћинство и канцеларију
1907/2006 Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006 о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничавању хемикалија (REACH)
1999/5/EC Телекомуникациона терминалска опрема
2000/14/EC Емисија буке у окружењу узроковане опремом за коришћење на отвореном простору
2000/55/EC Захтјеви за енергетску ефикасност баласта флуоресцентног производа
2000/9/EC Жичаре дизајниране за пренос лица
2001/95/EC Општа безбједност производа
2004/108/EC Електромагнетска компатибилност
2006/42/EC Машине
2006/95/EC Нисконапонска опрема
2008/57/EC Интероперабилност жељезничких система
2009/128/EC Одржива примјена пестицида
2009/23/EC Неаутоматске ваге
2009/48/EC Сигурност играчака
2011/65/EU Ограничење употребе одређених опасних твари у електричној и електронској опреми (RoHS)
2013/29/EU Пиротехничка средстава
2013/53/EU Пловни објекти за рекреацију
2014/28/EU Експлозиви за цивилне потребе
2014/29/EU Једноставне посуде под притиском
2014/30/EU Електромагнетна компатибилност
2014/31/EU Неаутоматске ваге
2014/32/EU Мјерни инструменти
2014/33/EU Лифтови и сигурносне комопненте за лифтове
2014/34/EU Опрема и заштитни системи у потенцијално експлозивним атмосферама
2014/35/EU Нисконапонска опрема
2014/53/EU Рaдиo oпрeмa
2014/68/EU Опрема под притиском
2016/2102/EU Доступност веб сајтова и мобилних апликација органа јавног сектора.
2016/424/EU Жичаре
2016/425 Уредба (EU) 2016/425 о личној заштитној опреми
2016/426 Апарати на гасовита горива
2017/745 Уредба (ЕУ) о медицинским средствима
2017/746 Уредба (ЕУ) о медицинским средствим у in vitro дијагностици
206/2012 Уредба (ЕУ) 206/2012 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за уређаје за климатизацију и вентилаторе
278/2009 Уредба (ЕЗ) 278/2009 о примјени Директиве 2005/32/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном потрошње електричне енергије без оптерећења и просјечне активне ефикасности спољних напајања
305/2011 Уредба EU 305/2011 о утврђивању усклађених услова за стављање на тржиште грађевинских производа
548/2014 Уредба (ЕУ) 548/2014 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу малих, средњих и великих енергетских трансформатора
640/2009 Уредба (ЕЗ) о имплементацији Директиве 2005/32/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за електричне моторе
641/2009 Уредба о имплементацији Директиве 2005/32/EC у погледу захтјева за еколошки дизајн самосталних циркулационих пумпи и циркулационих пумпи интегрисаних у производе
643/2009 Уредба (ЕЗ) 643/2009 о примјени Директиве 2005/32/EC у погледу захтјева за еколошким дизајном за кућне расхладне уређаје
65/2014 Уредба (EU) којом се допуњује Директива 2010/30/ЕU у погледу енергетског означавања кућних пећница и напа
66/2014 Уредба (ЕУ) 66/2014 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за кућне пећнице, плоче за кухање и напе
666/2013 Уредба (ЕУ) 666/2013 о примјени Директиве 2009/125/ЕZ у погледу захтјева за еколошким дизајном усисавача
765/2008 Уредба (EK) о утврђивању захтјева за акредитацију и за надзор тржишта у односу на стављање производа на тржиште
89/686/EEC Лична заштитна опрема
90/385/EEC Активна уградива медицинска средства
92/42/EEC Захтјеви за ефикасност бојлера за топлу воду који користе течна и гасовита горива
93/42/EEC Медицинска средства
932/2012 Уредба (ЕУ) 932/2012 о примјени Директиве 2009/125/ЕZ у погледу захтјева за еколошким дизајном за сушилице за веш
94/62/EC Амбалажа и амбалажни отпад
95/16/EC Лифтови
96/60/EC Машине за прање веша-сушилице (комбиноване)
96/98/EC Опрема за бродове
97/23/EC Опрема под притиском
97/67/EC Поштанске услуге
98/79/EC Медицинска средства у in vitro дијагностици