Врсте стандарда

основни стандард

стандард којим се покрива широко подручје или који садржи опште одредбе за поједино подручје

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.1)

НАПОМЕНА   Основни стандард може да служи као стандард за директну примјену или као основа за друге стандарде.

терминолошки стандард

стандард који се односи на термине, обично праћене њиховим дефиницијама и, понекад, објашњењима, сликама, примјерима итд.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.2)

стандард за испитивање

стандард који се односи на методе за испитивање, понекад допуњен са другим одредбама које се односе на испитивања, као што су узорковање, употреба статистичких метода, редослијед испитивања

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.3)

стандард за производ

стандард који спецификује захтјеве које мора да задовољи производ или група производа да би се обезбиједила њихова спремност за намјену

НАПОМЕНА 1   Стандард за производ може да садржи, осим захтјева за спремност за намјену, директно или упућивањем, аспекте у вези са терминологијом, узорковањем, испитивањем, паковањем и означавањем и, понекад, захтјеве у вези са процесом.

НАПОМЕНА 2 Стандард за производ може да буде потпун или непотпун, зависно од тога спецификује ли све потребне захтјеве или само неке. У том смислу могу се разликовати стандарди о димензијама, стандарди о материјалима и стандарди за техничку испоруку.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.4)

стандард за процес

стандард који спецификује захтјеве које мора да испуни неки процес, како би се обезбиједила његова спремност за намјену

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.5)

стандард за услугу

стандард који спецификује захтјеве које мора да испуни нека услуга, како би се обезбиједила њена спремност за намјену

НАПОМЕНА   Стандарди за услуге могу се донијети за подручја као што су праонице рубља, хотелијерство, транспорт, одржавање возила,  телекомуникације, осигурање, банкарство, трговина.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.6)

стандард за интерфејс

стандард који спецификује захтјеве који се односе на компатибилност производа или система у њиховим тачкама спајања

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.7)

стандард о потребним подацима

стандард који садржи списак карактеристика за које треба навести вриједности или друге податке, ради ближег описа неког производа, процеса или услуге

НАПОМЕНА   Неки стандарди одређују податке које требају навести добављачи, а други опет купци.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 5.8)