Замjеник директора

Име и презиме: Борислав Краљевић
Телефон: 057/310-560
E-mail: borislav.kraljevic@isbih.gov.ba
Националност: Хрват
Датум и мјесто рођења: 2. август 1959. године, Мокро - Широки Бријег

 

Образовање:

 • Факултет: Грађевински факултет, Мостар (од 1978 - 1984), дипл. инг. грађ.
 • Средња школа: Гимназија, Широки Бријег (од 1974 - 1978)
 • Основна школа: Широки Бријег (од 1966 - 1974)

Познавање страних језика:

 • Енглески језик: активно знање.


Радно искуство:

 • Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине: (2014 -   )

Од 2014. године ради на позицији замјеника директора Института за стандардизацију Босне и Херцеговине. Замјењује директора у случају његовог одсуства или спријечености, обавља послове неопходне за остварење плана и програма дјеловања рада Института. Евидентира и прати извршење задатака додијељених државним службеницима и запосленицима. Обликује и предлаже стратегије развоја и/или унапређења система стандардизације. Учествује у изради приједлога прорачуна, годишњег извјештаја о раду Института и доношењу програма и плана рада Института. Организује сурадњу са еуропским, међународним и националним организацијама за стандардизацију и учествује у раду. Такође, учествује у припреми техничких прописа у вези оцјењивања усклађености са ресорним државним и ентитетским министарствима и организацијама, те врши координацију издавања публикација и јавног представљања Института.

 • „Занат сервис“, Мостар: (2007 - 2014)

Запослен у подузећу „Занат сервис“ Мостар као менанџер – уговарање и контрола грађевинских радова.

 • Перистил д.о.о. Широки Бријег: (1991 - 2007)

Технички директор и директор грађевинске твртке Перистил д.о.о. Широки Бријег.

 • Обнова Широки Бријег: (1986 - 1991)

Запослен у подузећу Обнова Широки Бријег, као технички директор у дијелу Твртке која    се бавила производњом грађевинских материјала.

 • Технички руководитељ дијела радова на пројекту мелиорација Семберије (1985).


Додатно радно искуство:

Познавање рада на рачуналу (Microsoft office, Excel, Powerpoint, Internet).


Чланство у стручним тијелима:

 • Члан делегације Босне и Херцеговине при Одбору за стабилизацију и придруживање БиХ - ЕУ, поглавље „Слободно кретање роба“
 • Члан Вијећа за стандардизацију Босне и Херцеговине
 • Од 2002. до 2006. године члан Надзорног одбора Агенције за водно подручје Јадранског мора

Пројекти:

 • Од 2015. до 2017. године билатерални пројекат који је финансирала Чешка развоја агенција „Подршка Босни и Херцеговини у имплементацији еврокодова“
 • Од 2011. до 2014. године надзор над обновом цркве и Фрањевачког самостана на отоку Бадија - Корчула
 • Од 01.10.2008. до 31.10.2010. године радио за Министарство регионалног развоја Републике Хрватске на пословима надзора реализације хидротехничког пројекта финанцираног из ИСПА фонда „Реконструкција водоводне и канализацијске мреже града Карловца“