Мисија и визија

Изјава о визији Института:

Бити међународно, регионално и институција за стандардизацију препознатљива у Босни и Херцеговини која ће се својим стручним и професионалним радом пуноправно укључити у европски и глобални посао стандардизације

 

Изјава о мисији:

Водити, одржавати и континуирано побољшавати систем стандардизације у БиХ, заступајући интересе свих заинтересованих страна у области стандардизације, поштујући захтјеве и препоруке европских и међународних организација за стандардизацију