Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 1-20 од 1.193 ставке.
Ознака стандардаФаза израдеBAS/TCДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS 1049:2023
Халал храна - Захтјеви и мјере
40.20BAS/TC 4325.04.202324.06.2023
nsBAS 1057:2023
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Guidelines for the implementation of standard BAS EN 206
40.20BAS/TC 2126.05.202325.07.2023
nsBAS CEN Guide 17:2023
Safety of pressure equipment - Rules and recommendations for the drafting and presentation of safety standards
40.20BAS/TC 923.03.202322.05.2023
nsBAS CEN ISO/TR 11064-10:2023
Ergonomic design of control centres - Part 10: Introduction to the control room design series of standards
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 16178:2023
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Lists of critical chemical substances
40.20BAS/TC 4823.05.202323.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 20491:2023
Елементи за спајање - Основе водоникове кртости челичних елемената за спајање
40.20BAS/TC 1603.04.202302.06.2023
nsBAS CEN ISO/TR 22100-5:2023
Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 5: Implications of artificial intelligence machine learning (ISO/TR 22100-5:2021)
40.20BAS/TC 4013.04.202312.06.2023
nsBAS CEN ISO/TR 8546:2023
Hand protection - Guidance for selection and use
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-312:2023
Ergonomics of human-system interaction - Part 312: Readability of electrophoretic displays
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-393:2023
Ergonomics of human-system interaction - Part 393: Structured literature review of visually induced motion sickness during watching electronic images
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TR 9241-810:2023
Ergonomics of human-system interaction - Part 810: Robotic, intelligent and autonomous systems
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 16775:2023
Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-1:2023
Боје и лакови - Системи премаза за лопатице ротора вјетротурбина - Дио 1: Минимални захтјеви и излагање атмосферским условима
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-2:2023
Боје и лакови - Системи премаза за лопатице ротора вјетротурбина - Дио 2: Одређивање и оцјењивање отпорности на кишну ерозију помоћу ротирајуће руке
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19392-3:2023
Боје и лакови - Системи премаза за лопатице ротора вјетротурбина - Дио 3: Одређивање и оцјењивање отпорности на кишну ерозију помоћу воденог млаза
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19468:2023
Intelligent transport systems - Data interfaces between centres for transport information and control systems - Platform-independent model specifications for data exchange protocols for transport information and control systems
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20048-1:2023
Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 1: Laboratory method for the determination of off-gassing and oxygen depletion using closed containers
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20049-2:2023
Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 2: Basket heating tests
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21596:2023
Solid biofuels - Determination of grindability - Hardgrove type method for thermally treated biomass fuels
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21911-2:2023
Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023