Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 1-20 од 609 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеБАС/ТКДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Sludge recovery, recycling, treatment and disposal - Guidance on thermal treatment of sludge
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TR 52120-2:2024
Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2:2021)
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-100:2024
Ергономија интеракције човјек-систем – Дио 100: Преглед стандарда серије ISO 9241 за ергономију софтвера
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-311:2024
Ергономија интеракције човјек-систем – Дио 311: Примјена стандарда ISO 9241-307: LCD екрани за радне станице
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-514:2024
Ергономија интеракције човјек-систем - Дио 514: Упутство за примјену антропометријских података у стандардима серије ISO 9241-500
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 2610:2024
Analysis of natural gas - Biomethane - Determination of amines content
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN ISO/TS 9241-430:2024
Ергономија интеракције човјек-систем - Дио 430: Препоруке за дизајн гестуалног уноса без додира за смањење биомеханичког стреса
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 10261:2024
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 10377:2024
Guidelines for the preparation of standard routine methods with wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 12098-6:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR EN 12098-1:2022 - Modules M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 12098-7:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR EN 12098-3:2022 - Modules M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 13387-3:2024
Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 13387-5:2024
Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Guidance on inerting for the prevention of explosions
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 16598:2024
Скуп образложења за стандарде серије BAS EN 1176 - Захтјеви
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Optimal design of hydrometric networks
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Guidelines for water safety plan concept in buildings
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17842-1:2024
Опрема за дјечија игралишта - Дио 1: Одговори на захтјеве за интерпретацију стандарда EN 1176:2017 и његових дијелова (2018-2019)
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17859:2024
Service Modelling Language
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 17909:2024
Hydrometry - On-site measurement of snow depth and depth of snowfall
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024