Посјета стандардотеци

ИСБИХ је својим заинтересованим страна омогућио приступ свим расположивим информацијама о документима стандардизације и помоћ код дефинирања њихових захтјева.

Библиотечки фонд са збиркама стандарда, каталога, гласила, специјалних публикација и база података омогућује да сви корисници добију ажурне информације и набаве стандардизацијске документа за која изразе интерес.

Посјетиоци библиотеке имају бесплатан увид и у документа стандардизације.

Странка се треба најавити и послати листу докумената коју жели прегледати како би се благовремено извршила припрема.