Како се развија стандард?

Заинтересиране стране у Босни и Херцеговини заједно раде на развоју босанскохерцеговачких стандарда и других стандардизацијских документа у различитим секторима како би помогли развоју босанскохерцеговачког економији, тј. тржишта роба и услуга у цијелини, и на тај начин уклањајују техничке запреке у трговини те јачају положај Босне и Херцеговине на глобалном тржишту.

Више од 600 техничких стручњака из индустрије, јавне управе, универзитета, привредних комора, струковних удружења, невладиних органаизација и удружења потрошача укључено је у рад техничких комитета ИСБИХ-а.

Босанскохерцеговачке стандарде израђују технички комитети Института за стандардизацију БиХ поступком у шест фаза:


Комплетан преглед свих фаза израде босанскохерцеговачких стандарда може погледати овдје. 

Презентација  “Водич за развој BAS стандарда”  приказује процес развоја BAS стандарда.

 

Уколико заинтересовани да се укључите у стандардизацијски рад, кликните овдје.