Службено обавештење - нотификација у области стандарда

Институт за стандардизацију БиХ обавјештава босанскохерцеговачку јавност о новим националним стандардизацијским пројектима свих чланова и придружених чланова CEN-a и CENELEC-а, објављивањем мјесечних извјештаја.

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2024

CEN Monthly Notification Register  CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2024-01 CENELEC register 2024-01
CEN register 2024-02 CENELEC register 2024-02
CEN register 2024-03 CENELEC register 2024-03
CEN register 2024-04 CENELEC register 2024-04
CEN register 2024-05 CENELEC register 2024-05
CEN register 2024-06 CENELEC register 2024-06
   
   
   

 

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2023

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2023-01 CENELEC register 2023-01
CEN register 2023-02 CENELEC register 2023-02
CEN register 2023-03 CENELEC register 2023-03
CEN register 2023-04 CENELEC register 2023-04
CEN register 2023-05 CENELEC register 2023-05
CEN register 2023-06 CENELEC register 2023-06
CEN register 2023-07 CENELEC register 2023-07
CEN register 2023-08 CENELEC register 2023-08
CEN register 2023-09 CENELEC register 2023-09
CEN register 2023-10 CENELEC register 2023-10
CEN register 2023-11 CENELEC register 2023-11
CEN register 2023-12 CENELEC register 2023-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2022

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2022-01 CENELEC register 2022-01
CEN register 2022-02 CENELEC register 2022-02
CEN register 2022-03 CENELEC register 2022-03
CEN register 2022-04 CENELEC register 2022-04
CEN register 2022-05 CENELEC register 2022-05
CEN register 2022-06 CENELEC register 2022-06
CEN register 2022-07 CENELEC register 2022-07
CEN register 2022-08 CENELEC register 2022-08
CEN register 2022-09 CENELEC register 2022-09
CEN register 2022-10 CENELEC register 2022-10
CEN register 2022-11 CENELEC register 2022-11
CEN register 2022-12 CENELEC register 2022-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2021

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2021-01 CENELEC register 2021-01
CEN register 2021-02 CENELEC register 2021-02
CEN register 2021-03 CENELEC register 2021-03
CEN register 2021-04 CENELEC register 2021-04
CEN register 2021-05 CENELEC register 2021-05
CEN register 2021-06 CENELEC register 2021-06
CEN register 2021-07 CENELEC register 2021-07
CEN register 2021-08 CENELEC register 2021-08
CEN register 2021-09 CENELEC register 2021-09
CEN register 2021-10 CENELEC register 2021-10
CEN register 2021-11 CENELEC register 2021-11
CEN register 2021-12 CENELEC register 2021-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2020

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2020-01 CENELEC register 2020-01
CEN register 2020-02 CENELEC register 2020-02
CEN register 2020-03 CENELEC register 2020-03
CEN register 2020-04 CENELEC register 2020-04
CEN register 2020-05 CENELEC register 2020-05
CEN register 2020-06 CENELEC register 2020-06
CEN register 2020-07 CENELEC register 2020-07
CEN register 2020-08 CENELEC register 2020-08
CEN register 2020-09 CENELEC register 2020-09
CEN register 2020-10 CENELEC register 2020-10
CEN register 2020-11 CENELEC register 2020-11
CEN register 2020-12 CENELEC register 2020-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2019

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2019-01 CENELEC register 2019-01
CEN register 2019-02 CENELEC register 2019-02
CEN register 2019-03 CENELEC register 2019-03
CEN register 2019-04 CENELEC register 2019-04
CEN register 2019-05 CENELEC register 2019-05
CEN register 2019-06 CENELEC register 2019-06
CEN register 2019-07 CENELEC register 2019-07
CEN register 2019-08 CENELEC register 2019-08
CEN register 2019-09 CENELEC register 2019-09
CEN register 2019-10 CENELEC register 2019-10
CEN register 2019-11 CENELEC register 2019-11
CEN register 2019-12 CENELEC register 2019-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2018

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2018-01 CENELEC register 2018-01
CEN register 2018-02 CENELEC register 2018-02
CEN register 2018-03 CENELEC register 2018-03
CEN register 2018-04 CENELEC register 2018-04
CEN register 2018-05 CENELEC register 2018-05
CEN register 2018-06 CENELEC register 2018-06
CEN register 2018-07 CENELEC register 2018-07
CEN register 2018-08 CENELEC register 2018-08
CEN register 2018-09 CENELEC register 2018-09
CEN register 2018-10 CENELEC register 2018-10
CEN register 2018-11 CENELEC register 2018-11
CEN register 2018-12 CENELEC register 2018-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2017

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2017-01 CENELEC register 2017-01
CEN register 2017-02 CENELEC register 2017-02
CEN register 2017-03 CENELEC register 2017-03
CEN register 2017-04 CENELEC register 2017-04
CEN register 2017-05 CENELEC register 2017-05
CEN register 2017-06 CENELEC register 2017-06
CEN register 2017-07 CENELEC register 2017-07
CEN register 2017-08 CENELEC register 2017-08
CEN register 2017-09 CENELEC register 2017-09
CEN register 2017-10 CENELEC register 2017-10
CEN register 2017-11 CENELEC register 2017-11
CEN register 2017-12 CENELEC register 2017-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2016

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2016-01 CENELEC register 2016-01
CEN register 2016-02 CENELEC register 2016-02
CEN register 2016-03 CENELEC register 2016-03
CEN register 2016-04 CENELEC register 2016-04
CEN register 2016-05 CENELEC register 2016-05
CEN register 2016-06 CENELEC register 2016-06
CEN register 2016-07 CENELEC register 2016-07
CEN register 2016-08 CENELEC register 2016-08
CEN register 2016-09 CENELEC register 2016-09
CEN register 2016-10 CENELEC register 2016-10
CEN register 2016-11 CENELEC register 2016-11
CEN register 2016-12 CENELEC register 2016-12

 

Службено обавјештење у подручју стандардизације 2015

CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
CEN register 2015-01 CENELEC register 2015-01
CEN register 2015-02 CENELEC register 2015-02
CEN register 2015-03 CENELEC register 2015-03
CEN register 2015-04 CENELEC register 2015-04
CEN register 2015-05 CENELEC register 2015-05
CEN register 2015-06 CENELEC register 2015-06
CEN register 2015-07 CENELEC register 2015-07
CEN register 2015-08 CENELEC register 2015-08
CEN register 2015-09 CENELEC register 2015-09
CEN register 2015-10 CENELEC register 2015-10
CEN register 2015-11 CENELEC register 2015-11
CEN register 2015-12 CENELEC register 2015-12