Издавање IIN броја

Идентификациони број издаваоца (IIN - Issuer Identification Number) је првих шест цифара дугачког броја који се налази на предњој страни дебитних или кредитних картица и других персонализованих картица попут оних које се користе за здравствене системе.

То је стандардизована глобална шема нумерисања која се користи за идентификацију институције која је издала картицу. IIN структура је дефинисана у BAS ISO/IEC 7812-1, Идентификационе картице - Идентификација издавалаца - Део 1: Систем нумерације, развијен од стране заједничког техничког комитета ISO/IEC JTC 1, подкомитет SC 17, Картице и лична идентификација, а усвојеног од стране BAS/TC 1, Информациона технологија.

Сваком издаваоцу картице може бити додијељен само један (1) идентификациони број издаваоца (IIN). IIN треба користити за идентификацију само издаваоца картице. Имати само један IIN значи да морате користити овај IIN на такав начин да може идентификовати све производе, услуге, географске локације и технологије које ваша компанија тренутно нуди или би можда жељела да понуди у будућности. Захтев за други IIN се аутоматски одбија.

У данашњем свијету, гдје се нови производи и услуге са картицама уводе готово свакодневно, од виталне је важности да одговарајућа припрема за будуће пословање са картицама у вашој компанији започне сада.

У циљу добијања више информација о овом предмету и попуњавање обрасца препоручујемо Вам да купите стандарде BAS ISO/IEC 7812-1:2018, Идентификационе картице - Идентификација издаваоца - Дио 1: Систем нумерисања и BAS ISO/IEC 7812-2:2018, Идентификационе картице - Идентификација издаваоца - Дио 2: Пријава и процедуре регистрације (стандарди су на енглеском језику).

Куповина ових стандарда није обавезна. 

Додатне информације о IIN броју прочитајте овдје.

Образац захтјева за издавање IIN броја преузмите овдје.

Уколико имате додатна питања, контактирајте нас путем е-поште stand@isbih.gov.ba.