Услови коришћења

ПАЖЊА: УПОТРЕБОМ ОВОГ ИНТЕРНЕТ САЈТА ПОТВРЂУЈЕТЕ ДА СТЕ ПРОЧИТАЛИ, РАЗУМЈЕЛИ И ПРИХВАТИЛИ ОВЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ “УСЛОВИ”) И СЛАЖЕТЕ СЕ ДА СТЕ ОБАВЕЗНИ ДА ИХ ПОШТУЈЕТЕ, КАО И СВЕ ДРУГЕ ПРИМЈЕНЉИВЕ ЗАКОНЕ И ПРОПИСЕ. УКОЛИКО НЕ ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ, НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ ОВАЈ ИНТЕРНЕТ САЈТ.

Институт за стандардизацију БиХ може измијенити ове Услове у било ком тренутку измјенама у овом тексту. Требало би да посјетите ову страницу с времена на вријеме, да провјерите ажурне Услове, јер сте њима законски везани. Поједине одредбе ових Услова могу бити надјачане експлицитним законским актима или саопштењима истакнутим на другим страницама овог Сајта.

УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТ САЈТА

Сав материјал на овом интернет Сајту (у даљем тексту “Сајт”) је заштићен ауторским правима и свака неовлаштена употреба може представљати кршење закона. Осим уколико је другачије назначено на другом мјесту на овом Сајту, сав садржај можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да све назнаке о ауторским правима или другим власничким информацијама који су садржани у оригиналном документу задржите у свим копијама. Не можете мијењати садржај овог Сајта ни на који начин, нити га репродуковати или јавно приказивати, изводити, дистрибуирати или на други начин користити у јавне или комерцијалне сврхе. Не узимајући у обзир претходно наведено, било који материјал доступан за преузимање или коришћење преко овог Сајта који поседује сопствене услове коришћења или лиценцирања налази се под заштитом тих услова. Уколико прекршите било који од ових Услова, ваша дозвола за употребу Сајта ће бити повучена и бићете обавезни да одмах уништите све садржаје које сте преузели или одштампали. Осим ако је експлицитно другачије назначено овдје или на некој другој страници овог Сајта, ништа овдје садржано, било изричито, прећутно, одрицањем или на други начин, вам не даје право да користите било који дио интелектуалне својине коју сте пронашли на Сајту.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Сви материјали, повратне информације или друге врсте информација које доставите овом Сајту или Институту за стандардизацију БиХ поводом овог Сајта (“Информације”) неће бити сматрани за повјерљиве или власничке. Институт за стандардизацију БиХ ће бити искључиви власник свих информација прикупљених на Сајту или у вези са њим. Институт за стандардизацију БиХ нема никакве обавезе у односу на такве информације и слободан је да их користи без ограничења за било које сврхе (као што је употреба, репродукција, модификација, објављивање, (ре)дистрибуција, јавно приказивање итд.) и без навођења извора. Забрањено је постављати или преносити на Сајт или са њега било какве противзаконите, претеће, клеветничке, понижавајуће, обсцене, порнографске или друге материјале који крше било које законе.

 ПРИВАТНОСТ

Институт за стандардизацију БиХ задржава право да прикупља одређене личне податке приликом претраге неких интернет страница овог Сајта да би испунио ваше захтјеве или потребе. Свако прикупљање таквих информација на овим страницама биће спроведено у складу са правилима о приватности садржаном на овим интернет страницама, као и важећим прописима о заштити података о личности. Неке странице овог Сајта би могле похрањивати одређене пакете информација познате као “cookies” (колачићи) на вашем рачунару. Колачићи нам дају одговор на питање како и када је страница овог Сајта посјећена и колико људи је посјетило. Ова технологија не скупља информације о вашем личном идентитету, уместо тога, информације се налазе у збирној форми. Сврха ове технологије и информација које она прикупља је да нам помогне да унаприједимо свој Сајт.

 ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ САЈТОВЕ

 Линкови садржани на Сајту који воде на на независне сајтове су приказани искључиво због погодности за вас. Институт за стандардизацију БиХ није прегледао садржај ових сајтова, не контролише их и није одговоран за било који од ових сајтова или њихове садржаје. Стога, Институт за стандардизацију БиХ није њихов представник, не пружа никакве гаранције и не прихвата обавезе у вези са овим сајтовима или било којим информацијама, софтвером или другим производима који се тамо могу наћи, или са резултатима који су посљедица њихове употребе. Уколико одлучите да приступите неком од сајтова на које воде линкови са нашег Сајта, чините то на сопствену одговорност.

 ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

 У МАКСИМАЛНОМ СТЕПЕНУ ДОЗВОЉЕНОМ ЗАКОНОМ, ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН ЗА БИЛО КАКВУ ШТЕТУ (УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ И ИСКЉУЧИВО, ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЉЕДИЧНУ, ПОСЕБНУ ШТЕТУ, ИЛИ ТАКВУ КОЈА НАСТАЈЕ УСЛЕД ГУБИТКА ПРОФИТА, ГУБИТКА ПОДАТАКА ИЛИ ПРЕКИДА ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА) КОЈА НАСТАЈЕ КАО ПОСЉЕДИЦА УПОТРЕБЕ, ОДЛАГАЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ, ИЛИ РЕЗУЛТАТА УПОТРЕБЕ ОВОГ САЈТА, САЈТОВА НА КОЈЕ ВОДЕ ЛИНКОВИ СА ОВОГ САЈТА ИЛИ САДРЖАЈА ОБЈАВЉЕНОГ ОВДЈЕ ИЛИ НА ДРУГИМ ПОМЕНУТИМ САЈТОВИМА.

РЕГИСТРОВАНИ ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ

Сви називи, логотипи, жигови, заштитни знаци или ознаке услуга који се појављују на овом Сајту су регистровани заштитни знаци одговарајућих организација. Не можете користити називе, логотипе, жигове, заштитне знаке или ознаке услуга без претходне писмене сагласности њиховог пуноправног власника.