Oрганизације цивилног друштва (ОЦД)

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине  и организације цивилног друштва, активне у области стандардизације, потписали су Споразум о сарадњи који се реализује у сљедећим сегментима:

Омогућавања коришћења постојећих BAS стандарда у едукативне и научне сврхе, 
Јачања учешћа ОЦД и других заинтересованих страна у процесима припреме и усвајања BAS стандарда,
Јачања учешћа ОЦД у креирању програмских планова рада и релевантних стратегија Института,
Креирања партнерских пројеката (истраживачких, едукативних, информативних, медијских) према захтјевима домаћих и страних донатора у области BAS стандарда и
Јачања сарадње Института, ОЦД и других интересних група у вези с развојем и примјеном BAS стандарда у БиХ.

Споразум о сарадњи Института за стандардизацију Босне и Херцеговине  и организација цивилног друштва је отворен и за све друге заинтересоване стране које нису потписнице Споразума, којем могу да се  придруже слањем захтјева на и-мејл: onlinestand@isbih.gov.ba

Да би ОЦД добиле приступ BAS стандардима потребно је да упуте захтјев за коришћење онлајн  модула за читање стандард на и-мејл: onlinestand@isbih.gov.ba,  након чега ће, у складу с одлуком Института за стандардизацију БиХ, ОЦД бити додијељен приступни код за коришћење  модула. 

Посебни линкови с visual иконицом:

1/ Модул за онлајн читање BAS стандарда (морате бити улоговани)
2/ Текст Споразума о сарадњи Института за стандардизацију БиХ и ОЦДОвај вебсајт је креиран и одржаван уз финансијску подршку Европске уније. Његов садржај је искључива одговорност Института за стандардизацију Босне и Херцеговине и не одражава нужно ставове Европске уније.