Стратешки циљеви

Стратешки циљ: Унаприједити развој конкурентног економског окружења

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију (CEN и CENELEC)