Новости

ISO смјернице о нултој стопи емисије

Међународна организација за стандардизацију (The International Organization for Standardization – ISO) је објавила прве глобално договорене смјернице о нултој стопи емисије.

Ново издање стандарда BAS EN 16942+A1:2022 објављено методом превода

Институт за стандардизацију БиХ методом превода објавио је ново издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 16942+A1:2022, Горива – Идентификација компатибилности возила – Графички приказ информација за потрошаче.

Методом превода објављено ново издање стандарда BAS EN 590:2022

Објављено је ново издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 590:2022, Горива за моторна возила – Дизел – Захтјеви и методе испитивања. Стандард је преузет методом превода европског стандарда EN 590:2022, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods.

Стандард BAS EN 60335-2-15:2022 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине путем Техничког комитета BAS/TC 57, Кућански и слични електрични апарати, усвојио је четврто издање стандарда BAS EN 60335-2-15:2022, Кућански и слични електрични уређаји - Сигурност - Дио 2-15: Посебни захтјеви за уређаје за гријање текућина, које је превод енглеске верзије европског стандарда BAS EN 60335-2-15:2016, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids.

Фотонапонске електране постављене на тло - Смјернице и препоруке за пројектовање

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 56, Конвенционални и алтернативни извори електричне енергије, методом превода усвојио је друго издање техничке спецификације BAS IEC TS 62738:2022

Примјене мјерења енергије у дистрибутивним мрежама и електричним инсталацијама

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN TR 63213:2022, Примјене мјерења енергије у дистрибутивним мрежама и електричним инсталацијама.

Стандард BAS EN IEC 60652:2022 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине путем Техничког комитета BAS/TC 30, Електрични каблови, усвојио је друго издање стандарда BAS EN IEC 60652:2022, Конструкције надземних водова - Испитивања оптерећењем, које је превод енглеске верзије европског стандарда EN IEC 60652:2021, Overhead line structures - Loading tests.

Стандард BAS EN IEC 62934:2022 објављен методом превода

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN IEC 62934:2022, Мрежна интеграција обновљивих извора енергије – Термини и дефиниције.

Стандард BAS EN 60335-2-3:2022 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 57, Кућански и слични електрични апарати, усвојио је треће издање стандарда BAS EN 60335-2-3:2022, Кућански и слични електрични апарати - Сигурност – Дио 2-3: Посебни захтјеви за електричне пегле, које је превод енглеске верзије европског стандарда BAS EN 60335-2-3:2016, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons.

Стандард BAS ISO 45003:2022 објављен методом превода

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода прво издање босанскохерцеговачког стандарда BAS ISO 45003:2022, Управљање здрављем и безбједношћу на раду – Психолошко здравље и безбједност на раду – Смјернице за управљање психосоцијалним ризицима.

Објављен стандард BAS ISO 10014:2022

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода прво издање босанскохерцеговачког стандарда BAS ISO 10014:2022, Системи управљања квалитетом - Управљање организацијом у циљу постизања резултата у квалитету - Упутство за реализовање финансијских и економских користи.

Методом превода објављен стандард BAS ISO 10013:2022

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода прво издање босанскохерцеговачког стандарда BAS ISO 10013:2022, Систем управљања квалитетом – Смјернице за документиране информације.

Стандард BAS EN 1176-5:2023 усвојен методом превода

Стандард BAS EN 1176-5:2023, Опрема за игралишта и одређивање површине потребне за опрему – Дио 5: Додатни посебни сигурносни захтјеви и методе испитивања за вртешке, усвојен је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 14, Лична заштитна опрема.