Новости

Бесплатни стандарди за медицинска средства и личну заштитну опрему

Европски комитет за стандардизацију (CEN) и Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC) донијели су одлуку да се свим заинтересованим странама омогући бесплатан приступ одређеном броју стандарда за медицинска средства и личну заштитну опрему, а на захтјев Европске комисије.

Нови изворни стандардизацијски документи за еврокодове

Институт за стандардизацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 61, Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 2, 4 и 6, усвојио сљедеће изворне стандардизацијске документе за еврокодове: BAS EN 1992-1-2/NA:2020, BAS EN 1992-2/NA:2020, BAS EN 1992-3/NA:2020, BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020, BAS EN 1996-1-2/NA:2020, BAS EN 1996-2/NA:2020, BAS EN 1996-3/NA:2020.

Нови изворни стандардизацијски документи за еврокодове

Технички комитет BAS/TC 58, Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокод EN 1990, еврокодови 1, 7, 8 и 9, припремио је и објавио сљедеће босанскохерцеговачке стандардизацијске документе: BAS EN 1991-3/NA:2020,BAS EN 1998-3/NA:2020, BAS EN 1998-5/NA:2020 и BAS EN 1998-6/NA:2020

Важно обавјештење

Цијенећи тренутну здравствено-епидемиолошку ситуацију у вези с повећаним степеном могућности заразе запослених и становништва вирусом типа COVID-19, директор Института за стандардизацију БиХ донио је низ мјера које подразумијевају и измијењен режим рада Института.

Стандард BAS 50303:2020 усвојен методом превода

Стандард BAS EN 50303:2020, Опрема групе I, категорије М1 намијењена да остане функционална у атмосферама које су угрожене запаљивим плином и/или угљеном прашином, усвојен је методом превода.

Нови стандардизацијски документи за еврокодове

Институт за стандардизацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 62, Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 3 и 5, припремио и објавио сљедеће изворне стандардизацијске документе: BAS BAS EN 1993-2/NA:2020 и BAS EN 1993-1-5/A1:2020.

Мјерење задовољства корисника у 2019.

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине у складу са захтјевима стандарда система управљања сваке године врши мјерење задовољства корисника ради добијања повратних информација у којој мјери су заинтересоване стране задовољне пруженом услугом.

Обавјештење - Позив за достављање понуда у процедури избора сарадника за услуге превођења техничких стандарда

Агенција за развој предузећа – Еда, Бања Лука, у сарадњи с Институтом за стандардизацију Босне и Херцеговине, расписује Позив за достављање понуда за избор сарадника за услуге превода EN стандарда

Стандард BAS EN ISO 6974-4:2020 усвојен методом превода

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN ISO 6974-4:2020, Природни гас - Одређивање састава и придружене несигурности помоћу гасне хроматографије - Дио 4: Одређивање душика, угљиковог диоксида и C1 до C5 и C6+ угљиководика за лабораторијске и on-line мјерне системе с двије колоне, друго издање, усвојен је методом превода.

Нови изворни стандардизацијски документи за еврокодове

Институт за стандардизацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 62, Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 3 и 5, припремио и објавио сљедеће изворне стандардизацијске документе: BAS BAS EN 1993-1-10:2018, BAS EN 1993-1-11:2018 , BAS EN 1993-1-12:2018.

Позив за учешће у јавним консултацијама

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине у поступку израде Извјештаја о спровођењу Средњорочног плана рада Института за стандардизацију Босне и Херцеговине за период 2018-2019. година (на основу усвојеног Средњорочног програма рада Савјета министара БиХ за период 2018-2020. година), спроводи процес јавних консултација.

Позив за учешће у јавним консултацијама

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине у поступку израде Извјештаја о раду Института за стандардизацију Босне и Херцеговине за 2019. годину, спроводи процес јавних консултација.

Објављена три стандарда методом превода

Институт за стандардизацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 41, Опрема под притиском и контејнери, методом превода објавио три стандарда који дефинишу терминологију вентила.

Стандард BAS EN 12210:2019 усвојен методом превода

Путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ методом превода усвојен је босанскохерцеговачки стандард BAS EN 12210:2019, Прозори и врата - Отпорност на оптерећење вјетром – Класификација.