Анкета - Примјена BIM-а у Босни и Херцеговини

Анкете се реализују кроз активности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (ISBIH) и Чешке канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања (ÚNMZ), а у оквиру UNDP Challenge Fund-a: Чешка решења за пројекат циљева одрживог развоја " Подршка имплементацији BIM-а у Босни и Херцеговини".

Анкете су формиране тако што су их подељене у пет засебних анкета намењених средњошколцима техничкиx школа, наставном особљу средњих школа, студентима техничког усмјерења, универзитетском наставном особљу, привредницима и јавним институцијама.

Позивамо Вас да учествујете у анкетама на следећим линковима.

Намјењена ученицима средњих школа

Намјењена наставном особљу средњих школа

Намјењена студентима

Намјењена наставном особљу универзитета

Намјењена привредницима и јавним институцијама

Резултати истраживања користиће се за израду студија изводљивости у пројекту „Подршка имплементацији BIM-а у Босни и Херцеговини“.