BAS/TC 1

Informaciona tehnologija


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Samir Lemeš
Tehnički sekretar/koordinator:
Ivona Pikić-Hart
E-mail:
ivona.hart@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti informacione tehnologije, uključujući magnetne kartice i kartice sa integralnim kolima, simbole pri kodiranju crticama (bar kod), telematiku koja se primjenjuje u drumskom prometu i transportu, zdravstvenu informatiku, skupove karaktera, inžinjering informacionih sistema, te elektronsku razmjenu podataka.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 278

Intelligent transport systems


CEN/TC 287

Geographic Information


CEN/TC 304

Information and communications technologies - European localization requirements


CEN/TC 353

Technologies supporting education and learning processes


ISO/TC 130

Graphic technology


CEN/TC 224

Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment


CEN/TC 251

Health informatics


ISO/TC 204

Intelligent transport systems


ISO/TC 211

Geographic information/Geomatics


ISO/TC 215

Health informatics


ISO/TC 37

Language and terminology


ISO/TC 68

Financial services


ISO/IEC JTC 1

Information technology


ISO/IEC JTC 1/SC 2

Coded character sets


ISO/IEC JTC 1/SC 17

Cards and security devices for personal identification


ISO/IEC JTC 1/SC 22

Programming languages, their environments and system software interfaces


ISO/IEC JTC 1/SC 23

Digitally recorded media for information interchange and storage


ISO/IEC JTC 1/SC 24

Computer graphics, image processing and environmental data representation


ISO/IEC JTC 1/SC 25

Interconnection of information technology equipment


ISO/IEC JTC 1/SC 27

Information security, cybersecurity and privacy protection


ISO/IEC JTC 1/SC 28

Office equipment


ISO/IEC JTC 1/SC 29

Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information


ISO/IEC JTC 1/SC 31

Automatic identification and data capture techniques


ISO/IEC JTC 1/SC 32

Data management and interchange


ISO/IEC JTC 1/SC 34

Document description and processing languages


ISO/IEC JTC 1/SC 35

User interfaces


ISO/IEC JTC 1/SC 36

Information technology for learning, education and training


ISO/IEC JTC 1/SC 37

Biometrics


ISO/IEC JTC 1/SC 6

Telecommunications and information exchange between systems


ISO/IEC JTC 1/SC 7

Software and systems engineering


ISO/TC 68/SC 2

Financial Services, security


CEN/TC 225

AIDC technologies


ISO/TC 37/SC 1

Principles and methods


ISO/TC 37/SC 2

Terminology workflow and language coding


ISO/TC 37/SC 3

Management of terminology resources


ISO/IEC JTC 1/SC 38

Cloud computing and distributed platforms


ISO/IEC JTC 1/SC 40

IT service management and IT governance


TC 1

Terminology


ISO/TC 42

Photography


CEN/CLC/JTC 13

Cybersecurity and Data Protection


CEN/SS F12

Information Processing Systems


CEN/TC 365

Internet Filtering


CEN/TC 428

ICT Professionalism and Digital Competences


CEN/TC 434

Electronic Invoicing


ISO/IEC JTC 1/SC 39

Sustainability, IT and data centres


ISO/IEC JTC 1/SC 41

Internet of things and digital twin


ISO/IEC JTC 1/SC 42

Artificial intelligence


CEN/TC 311

Information Systems Engineering (ISE)


CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

eAccessibility


CEN/CLC/JTC 19

Blockchain and Distributed Ledger Technologies


ISO/TC 307

Blockchain and distributed ledger technologies


CEN/TC 468

Preservation of digital information


CEN/CLC/JTC 21

Artificial Intelligence