Interna pravila za standardizaciju

Interna pravila za standardizaciju donosi direktor Instituta za standardizaciju BiH.

Rad Instituta za standardizaciju BiH i interna pravila za standardizaciju Instituta usklađeni su s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju (posebno sa ISO/IEC Direktivama, dio 1 i 2, ISO Vodičem 21, dio 1 i 2, te CEN/CENELEC Internim propisima, dio 2 i 3), kao i Kodeksom dobre prakse za standardizaciju Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Interna pravila za standardizaciju su, prije svega, namijenjena za upotrebu osoblju Instituta i tehničkim tijelima, a posebno predsjednicima i sekretarima tehničkih tijela, te svima koji su uključeni u izradu nacrta standarda i nacrta drugih BAS dokumenata dostupnih javnosti.

 

Pravila rada bosanskohercegovačke standardizacije sastoje se od:

BAS PO 8.5-01:2016, Poslovnik o radu stručnih tijela Instituta

BAS U 8.5-01:2016, Uputstvo o označavanju i registriranju dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije

BAS U 8.5-02:2016, Uputstvo o strukturi i oblikovanju bosanskohercegovačkih standarda i drugih dokumenata dostupnih javnosti

BAS U 8.5-03:2016, Uputstvo za pripremanje, donošenje i objavljivanje BAS standarda i drugih dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije

BAS U 8.5-04:2016, Uputstvo o preuzimanju međunarodnih i evropskih standarda i drugih dokumenata koji nisu standardi

BAS U 8.5-05:2016, Uputstvo o označavanju i registriranju tijela za pripremu dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije

BAS U 8.5-06:2016, Uputstvo za učešće u radu tehničkih radnih tijela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju