Osnovne informacije o BIM metodi

BIM je izvorno skraćenica od engleskog izraza "Building Information Modeling".

BIM je proces razvoja projekta iz oblasti građevinskog sektora kroz razvoj virtualnog trodimenzionalnog informacijskog modela projekta, s naglaskom na suradnji svih učesnika u procesu.

BIM nije samo model (oblik baze podataka), BIM je proces koji koristi BIM model za razmjenu i dijeljenje informacija i upravljanje istim. BIM prati zgradu od idejnog rješenja, slijedeći sve procese do održavanja i upravljanja nakon izgradnje. BIM je postao sadašnjost i jedini je način da ide u korak s vremenom, konkurencijom i zahtjevima tržišta.

Međutim, istraživanje provedeno na razini građevinske industrije pokazalo je da postoje sistemski nedostaci povezani s nivoom suradnje tijekom provedbe projekta, praćeni nedovoljnim ulaganjem u tehnologiju, istraživanje i razvoj i lošim upravljanjem informacijama. Slijedom toga, građevinski projekti, u koje novac ulaže javni i privatni sektor, realiziraju se s većim financijskim rizicima, a najčešće se zbog promjena u predviđenim rješenjima prekoračuju rokovi i troši više sredstava nego što je planirano. Pored toga, građevinski sektor je identificiran kao jedno od najmanje digitaliziranih područja privrede, što se također smatra glavnim uzrokom njegove stagnacije.

Globalno BIM se smatra modernim pristupom projektovanju, izgradnji i održavanju zgrada, a može se definirati kao skup međusobno povezanih konvencija, procesa i tehnologija koji generiraju metodologiju za upravljanje cijelim projektom zgrade, ali i  skup pratećih podataka o projektu u digitalnoj formi tokom cijelog životnog ciklusa zgrada.

Europska unija prepoznala je potencijal BIM-a za poticanje inovacija i digitalizacije u građevinskoj industriji, pa Direktiva o javnim nabavkama EU (2014/24 / EU) kaže da, za ugovorene javne radove, uključujući projektovanje, države članice mogu zahtijevati upotrebu specifičnih elektroničkih alata poput BIM-a. Istovremeno, „Industrijska Agenda (Industrial Agenda)“ EU predviđa da će BIM tehnologija i promjene koje ona uvodi najvjerovatnije imati najveći utjecaj ne samo na građevinski sektor već i na inženjering u njemu.