Organizacije civilnog društva (OCD)

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine  i organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti standardizacije, potpisali su Sporazum o saradnji koji se realizuje u sljedećim segmentima:

Omogućavanja korištenja postojećih BAS standarda u edukativne i naučne svrhe, 
Jačanja učešća OCD i drugih zainteresovanih strana u procesima pripreme i usvajanja BAS standarda,
Jačanja učešća OCD u kreiranju programskih planova rada i relevantnih strategija Instituta,
Kreiranja partnerskih projekata (istraživačkih, edukativnih, informativnih, medijskih) prema zahtjevima domaćih i stranih donatora u oblasti BAS standarda i
Jačanja saradnje Instituta, OCD i drugih interesnih grupa u vezi s razvojem i primjenom BAS standarda u BiH.

Sporazum o saradnji Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine  i organizacija civilnog društva je otvoren i za sve druge zainteresovane strane koje nisu potpisnice Sporazuma, kojem mogu da se  pridruže slanjem zahtjeva na e-mail: onlinestand@isbih.gov.ba

Da bi OCD dobile pristup BAS standardima potrebno je da upute zahtjev za korištenje online modula za čitanje standard na e-mail: onlinestand@isbih.gov.ba,  nakon čega će, u skladu s odlukom Instituta za standardizaciju BiH, OCD biti dodijeljen pristupni kod za korištenje  modula. 

Posebni linkovi s visual ikonicom:

1/ Modul za online čitanje BAS standarda (morate biti ulogovani)
2/ Tekst Sporazuma o saradnji Instituta za standardizaciju BiH i OCD

Ovaj website je kreiran i održavan uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.