Tijela odgovorna za standarde

tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju

tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju priznato(a) na državnom/nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou, čija je jedna od osnovnih funkcija, u skladu sa njegovim statutom, priprema, odobravanje ili usvajanje standarda  koji su dostupni javnosti

NAPOMENA   Tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju može imati i druge osnovne funkcije.

nacionalno tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju

državno tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju

tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju kojem/kojoj je na državnom/nacionalnom nivou priznato pravo da može biti izabrano za državnog/nacionalnog člana odgovarajućih međunarodnih i regionalnih organizacija za standarde.

Neka nacionalna tijela za standardizaciju su:

Deutsches Institut für Normung – DIN

British Standards Institution – BSI

Association Française de Normalisation - AFNOR

Austrian Standards International - Standardization and Innovation – ASI

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST

Hrvatski zavod za norme – HZN

Institut za standardizaciju Srbije – ISS

nacionalno tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju Bosne i Hercegovine

državno tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju Bosne i Hercegovine

tijelo za standarde/organizacija za standardizaciju kojem/kojoj je u Bosni i Hercegovini priznato pravo da bude državni/nacionalni član odgovarajućih međunarodnih i evropskih organizacija za standarde

Nacionalno/državno tijelo za standardizaciju u Bosni i Hercegovini je Institut za standardizaciju BiH.

 
regionalna organizacija za standarde/standardizaciju

organizacija za standarde u koju se može učlaniti odgovarajuće nacionalno tijelo svake zemlje iz istog geografskog, političkog ili ekonomskog područja

(BAS EN 45020:2009, definicija 4.4.2)

Npr. Evropa je regija prema ISO definiciji.

 
evropska organizacija za standarde/standardizaciju

organizacija za standardizaciju u koju se mogu učlaniti odgovarajuća nacionalna/državna tijela iz evropskih država

Evropske organizacije za standardizaciju su:

European Committee for Standardization – CEN

European Committee for Electrotechnical standardization – CENELEC

European Telecommunications Standards institute – ETSI

međunarodna organizacija za standarde/standardizaciju

organizacija za standarde u koju se može učlaniti odgovarajuće nacionalno tijelo svake zemlje

(BAS EN 45020:2009, definicija 4.4.3)

Najpoznatije međunarodne organizacije za standardizaciju su:

International Organization for standardization – ISO

International Electrotechnical Commission – IEC

International Telecommunication Union – ITU