VIN oznaka

Identifikacioni broj vozila (Vehicle Identification Number ‒ VIN) je strukturirana kombinacija znakova koju proizvođač stavlja na vozilo u cilju njegove identifikacije.

VIN oznaka se sastoji od tri dijela:

- WMI, međunarodna identifikaciona oznaka proizvođača;
- VDS, dio za opis vozila;
- VIS, dio za identifikaciju vozila.

VIN oznaka mora biti jedinstvena identifikaciona oznaka svakog vozila proizvedenog u svijetu. U svrhu osiguranja takvog označavanja vozila, kao dio VIN oznake uvedena je WMI (World Manufacturer Identifier) oznaka za svakog proizvođača na svijetu kao sastavni dio VIN oznake, što omogućava da se iz VIN oznake mogu identifikovati država i proizvođač vozila. Proizvođač vozila ili dijelova za vozila može imati samo jedno odobrenje za  WMI ili WPMI oznaku.

Primjenom sljedećih međunarodnih standarda osigurava se jedinstveni sistem označavanja vozila proizvedenih u svijetu:

·       BAS ISO 3779:2012  
BAS ISO 3780:2012
BAS ISO 4030:2002
BAS ISO 4100:2002
BAS ISO/TR 8357:2002

Institut za standardizaciju BiH je ovlašćen od strane  Society of Automotive Engineers (SAE International)  za upravljanje  sistemom  doznačavanja međunarodnih oznaka  proizvođačima  vozila (WMIWorld manufacturer identifier)  za formiranje VIN oznake i međunarodnih oznaka za proizvođače dijelova za vozila  (WPMIWorld Parts Manufacturer Identifier) na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za odobravanje  WMI ili WPMI  oznaka  proizvođači vozila  ili dijelova za vozila podnose Institutu za standardizaciju BiH sa sljedećim podacima:

-          Ime i adresa proizvođača;

  Planirani obim godišnje proizvodnje i opis kapaciteta na kojima se zasniva planirana proizvodnja;  

-          Dokaz da je proizvođač registrovan za proizvodnju vozila ili dijelova za vozila.

Podnosiocu zahtjeva se dostavlja odgovor na  zahtjev, obrasci za dostavljanje informacija (obrazac za dostavljanje informacija o proizvođaču i proizvodnom programu, obrazac za formiranje VIN broja) i upute za uplatu administrativnih taksi.

Podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti uplatu administrativnih taksi tarifnog broja  1 i tarifnog broja  79 u skladu s važećim zakonom o administrativnim taksama BiH.  

Nakon dostavljanja tražene dokumentacije i informacija od strane proizvođača i obrade u Institutu, direktor Instituta za standardizaciju BiH proizvođaču vozila izdaje rješenje o odobravanju VIN oznake.

Informacija o dodijeljenoj WMI oznaci se dostavlja Society of Automotive Engineers (SAE International).

Proizvođač je dužan čuvati rješenje o dodijeljenoj VIN oznaci kao trajni dokument i dokaz da može, u skladu sa zahtjevima standarda,  postavljati VIN oznake na proizvedena vozila. Proizvođač vozila je odgovoran za pravilno korištenje  VIN oznake i jedinstveno označavanje vozila u skladu s navedenim standardima i izdatim rješenjem.

Proizvođači vozila su dužni početkom godine dostaviti izvještaj o broju iskorištenih VIN oznaka  za prethodnu godinu.

Institut za standardizaciju BiH vodi evidenciju o dodijeljenim WMI i WPMI oznakama:   

Registar proizvođača vozila (WMI)