Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 275 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 20172:2022
Zavarivanje- Sistemi grupisanja materijala - Evropski materijali
40.20BAS/TC 224.05.202223.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-70-23:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Priručnik za upravljanje zastarijevanjem materijala, mehaničkih dijelova i procesa
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-01:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Ponovna upotreba postojećeg softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-03:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Pouzdanost i sigurnost softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-04:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Definisanje i implementacija programa za metriku softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-11:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Procjena i unapređenje izvršenja softvera – Dio 1: Okvir
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-12:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Procjena i unapređenje izvršenja softvera – Dio 2: Instrument za procjenu
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-10-02:2022
Svemirski inženjering - Smjernice za verifikaciju
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-10-12:2022
Svemirski inženjering - Izračun zračenja i njegovi efekti i priručnik s dozvoljenim granicama
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-11:2022
Svemirski inženjering - Smjernice za nivo tehnološke spremnosti (TRL)
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-20-01:2022
Svemirski inženjering - „Multipactor” priručnik
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-20-02:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za ispitivanje Li-ion baterija
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-20-05:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za inženjering i projektovanje visokonaponske opreme
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-01:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 1: Faktori prikaza (view factors)
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-02:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 2: Rupe, žljebovi i šupljine
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-03:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 3: Površinska temperatura svemirske letjelice
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-04:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 4: Prijenos toplote provođenjem
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-05:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 5: Strukturni materijali: metalni i kompozitni
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-06:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 6: Površine za termalnu regulaciju
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-31-07:2022
Svemirski inženjering - Priručnik za projektovanje termalnih sistema – Dio 7: Izolacije
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022