Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 446 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS 1056:2023
Tečni naftni gas (LPG) za industriju i domaćinstva – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1117.10.202308.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TR 52906:2023
Aditivna proizvodnja – Ispitivanje bez razaranja – Namjerno umetanje nedostataka u metalne dijelove
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TR 52916:2023
Aditivna proizvodnja za medicinu – Podaci – Optimizirani podaci o medicinskom snimku
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/ASTM/TS 52930:2023
Aditivna proizvodnja – Principi kvalifikacije – Ugradnja, rad i performanse (IQ/OQ/PQ) opreme PBF-LB
40.20BAS/TC 1713.11.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TR 20342-7:2023
Proizvodi koji pomažu u sprečavanju ozljeda tkiva pri dugotrajnom ležanju – Dio 7: Svojstva pjene, karakteristike i performanse
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 19807-1:2023
Nanotehnologije – Magnetni nanomaterijali - Dio 1: Specifikacija karakteristika i mjerenja za magnetne nanosuspenzije
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20342-10:2023
Proizvodi koji pomažu u sprečavanju ozljeda tkiva pri dugotrajnom ležanju – Dio 10: Smjernice čišćenja, dezinfekcije i održavanje poliuretanskih APTI pokrivači
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21356-1:2023
Nanotehnologije – Strukturna karakterizacija grafena – Dio 1: Grafen iz prahova i disperzija
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21719-3:2023
Sistem elektronskog plaćanja - Personalizacija opreme na vozilu (OBE) - Dio 3: Upotreba kartica sa integrisanim kolom (kolima)
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN ISO/TS 23302:2023
Nanotehnologije – Zahtjevi i preporuke za identifikaciju mjernih veličina koje karakterišu nanoobjekte i materijale koji ih sadrže
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN/TR 12471:2023
Skrining test za otkrivanje prisustva nikla u predmetima koji se unose u probodene dijelove ljudskog tijela i predmeta koji su namjenjeni da budu u direktnom i dugotrajnom kontaktu s kožom
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS CEN/TR 17748-2:2023
Osnovno znanje za IKT profesiju (ICT BoK) - 2. dio: Metodologija i uputstvo za upotrebu
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TR 17802:2023
Индикатори перформанси е-компетенција и уобичајена метрика
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TR 17868:2023
Inteligentni transportni sistemi - EU-ICIP - ITS standardi i srodni dokumenti (2022)
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 16157-10:2023
Inteligentni transportni sistemi - DATEX II specifikacije za razmjenu podataka koje se koriste za upravljanje prometom i informacije - Dio 10: Publikacije vezane za energetsku infrastrukturu
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 16157-11:2023
Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za DATEX II razmjenu podataka koji se koriste za upravljanje prometom i informacije - Dio 11: Objavljivanje saobraćajnih propisa koji se mogu tumačiti mašinom
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 16157-12:2023
Inteligentni transportni sistemi - DATEX II specifikacije za razmjenu podataka koje se koriste za upravljanje prometom i informacije - Dio 12: Publikacije koje se odnose na objekte
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 16614-5:2023
Javni prevoz - Razmjena podataka o mreži i redu vožnje (NeTEx) - Dio 5: Format razmjene za alternativne načine
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 17661:2023
Lična identifikacija - Evropske smjernice za registraciju biometrijskih identifikacionih dokumenata (EEG)
40.20BAS/TC 130.10.202330.11.2023
nsBAS CEN/TS 17775:2023
Organska i organsko-mineralna gnojiva – Određivanje sadržaja anorganskog arsena
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023