Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 773 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/IEC/TS 27006-2:2024
Zahtjevi za tijela koja pružaju reviziju i certifikaciju sistema upravljanja informacionom sigurnošću – Dio 2: Sistemi upravljanja informacijama o privatnosti
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TR 11594:2024
Najbolje prakse za izradu/evaluaciju analize otisaka prstiju u skladu sa serijom standarda ISO 28199
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 25060:2024
Sistemi i softverski inženjering - Zahtjevi i ocjena kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) - Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Opći okvir za informacije povezane s upotrebljivošću
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TR 5602:2024
Izvori pogrešaka u korištenju spektroskopije elektrokemijske impedanse za istraživanje premaza i drugih materijala
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 6026:2024
Elektronska naplata - Preliminarna studija upotrebe informacija o registarskim tablicama vozila i tehnologija automatskog prepoznavanja registarskih tablica (ANPR)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 11137-4:2024
Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu zaštitu - Zračenje - Dio 4: Smjernice za kontrolu procesa
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 14827-4:2024
Inteligentni transportni sistemi – Podatkovni interfejsi između centara za transportne informacije i upravljačke sisteme - Dio 4: Podatkovni interfejsi između centara za inteligentne trasportne sisteme (ITS) koji koriste XML (profil B)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 16486-7:2024
Plastični cijevni sistemi za snabdjevanje gasovitim gorivima – Cijevni sistemi od neplastifikovanog poliamida (PA-U) sa fuzionim i mehaničkim spajanjem – Dio 7: Ocjena usaglašenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 17251:2024
Zdravstvena informatika - Poslovni sintaksni zahtjevi za razmjenu informacija o strukturiranim dozama za medicinske proizvode
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 19807-2:2024
Nanotehnologije – Magnetni nanomaterijali - Dio 1: Specifikacija karakteristika i metode mjerenja za nanostrukturne magnetne kuglice za ekstrakciju nukleinske kiseline
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 20440:2024
Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih proizvoda - Smjernice za primjenu ISO 11239 elemenata i struktura podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu propisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 21357:2024
Nanotehnologije – Procjena srednje veličine nanoobjekata u tekućim disperzijama statičkim višestrukim raspršenjem svjetlosti (SMLS)
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 21719-2:2024
Elektronska naplata – Personalizacija opreme unutar vozila (OBE) - Dio 2: Korištenje namjenske komunikacije kratkog dometa
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 37444:2024
Elektronska naplata - Okvir za performanse naplate
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2024
Smjernice za primjenu ocjene usklađenosti na zahtjeve pristupačnosti za javnu nabavku IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101550:2024
Dokumenti relevantni za EN 301 549, Zahtjevi pristupačnosti pogodni za javne nabavke IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101551:2024
Smjernice za upotrebu kriterija pristupačnosti pogodnih za javne nabavke IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/TR 17919:2024
Konceptualna i podrazumijevana zaštita podataka i privatnosti - Tehnički izvještaj o primjenjivosti u industriji videonadzora – Trenutno stanje
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/TS 17880:2024
Zaštitni profil za pametne mjerne uređaje – Minimalni sigurnosni zahtjevi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TR 12349:2024
Mehaničke vibracije – Uputstvo o uticajima vibracija na zdravlje ljudskog tijela
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024