Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 21-40 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN/TR 17792:2024
Područje primjene na željeznici - Parametri geometrije dodira-točak-šina- Tehnički izvještaj i osnovne informacije o EN 15302
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Optimalno projektovanje hidrometrijskih mreža
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Smjernice za koncept plana sigurnosti vode u zgradama
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17833:2024
Područje primjene na željeznici - Uputstvo za korišćenje simulacija - Uputstvo za korišćenje simulacija za dokazivanje usaglšenosti sa tehničkim zahtjevima i zahtjevima propisa i uvođenje i razvoj zahtjeva za simulacije kroz standarde
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS CEN/TR 17842-1:2024
Oprema za dječija igrališta - Dio 1: Odgovori na zahtjeve za interpretaciju standarda EN 1176:2017 i njegovih dijelova (2018-2019)
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17859:2024
Jezik za modeliranje usluga
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 17909:2024
Hidrometrija - Mjerenje visine snijega i snježnih padavina na terenu
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17911:2024
Emisije iz stacionarnih izvora - Smjernice za izradu standardiziranih mjernih metoda - Preporuke za strukturu i sadržaj
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17945:2024
Tekstil i tekstilni proizvodi - Tekstil s integriranom elektronikom i ICT-om - Definicije, kategorizacija, primjene i standardizacijske potrebe
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS CEN/TS 1455-2:2024
Plastični cijevni sitemi za uklanjanje nečistoća i otpadnih voda (niskih i visokih temperatura) unutar građevinskih struktura - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) - Dio 2: Ocjena usklađenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TS 14632:2024
Plastični cijevni sistemi za odvodnju, kanalizaciju i vodosnadbjevanje, tlačne i netlačne instalacije - Staklom-ojačani duromeri (termoreaktivna plastika) (GRP) na osnovu nezasićene poliester smole (UP) - Uputstvo za ocjenu usklađenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TS 1566-2:2024
Plastični cjevni sitemi za ispuštanje nečistoća i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih struktura - Poli (vinilklorid) (PVC-C) tretiran klorom - Dio 2: Ocjena usklađenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TS 17152-3:2024
Plastični cijevni sistemi za podzemno odvođenje bez pritiska i skladištenje vode koja nije za piće –Spremnici koji se koriste za sisteme propuštanja, prigušivanja i skladištenja – Dio 3: Šema za ocenu usklađenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TS 17553:2024
Tekstil i tekstilni proizvodi - Maske za lice - Minimalni zahtjevi, metode ispitivanja i upotreba
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS CEN/TS 17660-1:2024
Kvalitet zraka - Procjena performansi senzorskih sistema kvaliteta zraka - Dio 1: Plinoviti polutanti u ambijentalnom zraku
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17676:2024
Smjernice za siguran rad fitness centara tokom izbijanja zaraznih bolesti
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TS 17697:2024
Hrana za životinje - Metode uzorkovanja i analize - PFGE tipizacija laktobacila, pediokoka, enterokoka i bacila u hrani za životinje
40.20BAS/TC 4326.04.202425.06.2024
nsBAS CEN/TS 17843:2024
Područje primjene na željeznici – Istraživanja na vozilima za kvalifikaciju opterećenja kolosjeka u krivinama radijusa ispod 250m
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS CEN/TS 17847:2024
Karakterizacija otpada - Određivanje odabranih alkohola s niskom tačkom ključanja pomoću gasne hromatografije s detekcijom jonizacije u plamenu nakon statičke head-space ekstrakcije (HS-GC-FID)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17883:2024
Okolinska karakterizacija procjednih voda iz otpada i tla korištenjem reproduktivne i toksikološke ekspresije gena u Daphnia magna
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024