Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 21-40 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 17427:2023
Ambalaža -- Zahtjevi i shema ispitivanja za nosive vrećice prikladne za obradu u kućnim sistemima za kontrolisano kompostiranje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 1744-4:2023
Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 4: Određivanje osjetljivosti filera na vodu u bitumenskim mješavinama
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 17472:2023
Održivost građevina - Ocjenjivanje održivosti inženjerskih građevina - Metode proračuna
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 17665:2023
Ambalaža – Metode ispitivanja i zahtjevi za demonstraciju da plastični poklopci i zatvarači ostaju pričvršćeni na posude za napitke
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 415-11:2023
Sigurnost mašina za pakovanje - Dio 11: Određivanje efikasnosti i raspoloživosti
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 415-3:2023
Sigurnost mašina za pakovanje - Dio 3: Mašine za oblikovanje, punjenje i zatvaranje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 50122-1:2023
Područje primjene na željeznici – Stabilne instalacije – Električna sigurnost, uzemljenje i povezivanje – Dio 1: Zaštitne mjere protiv strujnog udara
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50122-2:2023
Područje primjene na željeznici – Stabilne instalacije – Električna sigurnost, uzemljenje i povratni strujni krug – Dio 2: Zaštitne mjere protiv djelovanja lutajućih struja uzrokovanih istosmjernim sistemom vuče
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50122-3:2023
Područje primjene na željeznici – Stabilne instalacije – Električna sigurnost, uzemljenje i povratni strujni krug – Dio 3: Zaštitne mjere protiv djelovanja lutajućih struja uzrokovanih istosmjernim i naizmjeničnim sistemom vuče
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50163/A3:2023
Područje primjene na željeznici – Naponi napajanja vučnih sistema
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50243:2023
Provodni izolatori za vanjsku montažu za transformatore punjene tečnošću, napona od 24 kV do 36 kV i struje od 5 kA do 8 kA
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS EN 50317/A1:2023
Područje primjene na željeznici – Vod za napajanje strujom – Zahtjevi za mjerenje i vrednovanje međusobnih dinamičkih djelovanja između pantografa i kontaktnog voda
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50318/A1:2023
Područje primjene na željeznici – Sistemi za napajanje – Vrednovanje simulacija dinamičkog međudejstva između pantografa i nadzemnog kontaktnog voda
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50386:2023
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona do 1kV i struja od 250 A do 5 kA
40.20BAS/TC 823.02.202323.04.2023
nsBAS EN 50388-1:2023
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja i željeznička vozila -- Tehnički kriteriji za koordinaciju između sistem napajanja električne vuče i željezničkih vozila radi postizanja interoperabilnosti –Dio 1: Opšte
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50546/Cor1:2023
Područje primjene na željeznici – Željeznička vozila - (Vanjski) trofazni priključak za sistem napajanja željezničkih vozila i njihovi konektori
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN 50632-1/A2:2023
Alati na elektromotorni pogon - Procedura mjerenja prašine - Dio 1: Opšti zahtjevi
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 50632-2-11/A1:2023
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za šablonske i univerzalne testere
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 50632-2-22/A1:2023
Alati na elektromotorni pogon - Procedura mjerenja prašine - Dio 2-22: Posebni zahtjevi za mašine za rezanje i odsjecanje zidnih površina
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 50632-2-3/A1:2023
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice za beton i brusilice sa diskom
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023