Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 41-60 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN/TS 17943:2024
Karakterizacija otpada - Uputstvo za određivanje sadržaja elemenata i spojeva u otpadu
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17946:2024
Kacige za korisnike brzih bicikla sa električnim pogonom (Speed Electrically Power Assisted Bicycles - S-EPAC)
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TS 17959:2024
Sigurnost vožnji i uređaja u zabavnim parkovima - Preporuke za kvalitet proizvodnje mašinskih komponenata
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TS 927-12:2024
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sistemi premaza za drvo za vanjsku upotrebu - Dio 12: Izloženost ultraljubičastom i vidljivom zračenju
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN/TS 927-9:2024
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sistemi premaza za drvo za vanjsku upotrebu - Dio 9: Određivanje jačine prionljivosti
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CLC/TS 50717:2024
Tehnički zahtjevi za oduzimače struje u napojnim sistemima u nivou tla za drumska vozila u radu
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 1176-1+A1:2024
Oprema za igrališta i podloge – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 1176-10:2024
Oprema za igrališta i podloge – Dio 10: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za potpuno ograđenu opremu za igru
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 12080+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Osovinska kućišta - Kotrljajući ležajevi
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 12098-1:2024
Energetske performanse građevina – Upravljački sklopovi za sisteme grijanja – Dio 1: Upravljačka oprema za toplovodne sisteme grijanja – Moduli M3-5, 6, 7, 8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12098-3:2024
Energetske performanse građevina – Upravljački sklopovi za sisteme grijanja – Dio 3: Upravljačka oprema za električne sisteme grijanja – Moduli M3-5, 6, 7, 8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12152:2024
Ovješene fasade - Zrakopropusnost - Zahtjevi u pogledu osobina i klasifikacija
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 12153:2024
Ovješene fasade – Zrakoprpusnost – Metode ispitivanja
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 12255-10:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 10: Sigurnosni principi
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-11:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 11: Zahtijevani opći podaci
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-13:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 13: Hemijski tretman - Tretman otpadnih voda taloženjem/flokulacijom
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-14:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 14: Dezinfekcija
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-4:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 4: Primarni tretman
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-6:2024
Postrojenja za tretman otpadnih voda - Dio 6: Proces s aktivnim muljem
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12259-12:2024
Stabilni sistemi za gašenje požara - Komponente za sprinklere i sisteme za raspršivanje vode – Dio 12: Pumpe
40.20BAS/TC 1328.03.202426.05.2024