Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 41-60 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 50632-2-4/A1:2023
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za brusilice, osim za brusilice sa diskom
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60312-1/A11:2023
Usisivači za kućansku upotrebu – Dio 1: Usisivači za suho čišćenje - Metode za mjerenje performansi
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-21/A1:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-27/Cor1:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29/A1:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A12:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A2:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A12:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A2:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 61770/A12:2023
Električni uređaji priključeni na vodovodnu mrežu – Izbjegavanje povratnog usisa kroz sifon i kvara na cijevnom priključku
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-1/A11:2023
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A1:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A12:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A1:2023
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prenosne mašine za odsjecanje
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A12:2023
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prenosne mašine za odsjecanje
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A1:2023
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa tečnim hlađenjem.
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A12:2023
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa tečnim hlađenjem.
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A1:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-2: Posebni zahtjevi za trimere za živu ogradu
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A11:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-2: Posebni zahtjevi za trimere za živu ogradu
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023