Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 41-60 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN/TS 15130:2023
Poštanske usluge - DPM infrastruktura - Poruke za podršku DPM aplikacijama
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CEN/TS 15209:2023
Indikatori taktilne površine pločnika izrađenih od betona, gline i kamena
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS CEN/TS 15531-4:2023
Javni prevoz – Interfejs servisa za informacije u realnom vremenu koje se odnose na operacije javnog prevoza – Dio 4: Interfejsi funkcionalnih servisa: Nadzor objekata
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN/TS 15531-5:2023
Javni transport - Interfejs servisa za informacije u realnom vremenu koje se odnose na operacije javnog transporta – Dio 5: Interfejsi funkcionalnih servisa razmjene situacija: Razmjena situacija
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN/TS 1555-7:2023
Plastični cijevni sistemi za snabdijevanje plinskim gorivima - Polietilen (PE) - Dio 7: Upute za ocjenu usklađenosti
40.20BAS/TC 5329.05.202327.07.2023
nsBAS CEN/TS 16157-6:2023
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije DATEX II razmjene podataka za upravljanje saobraćajem i informacije – Dio 6: Objave informacija o parkiranju
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN/TS 17073/Cor1:2023
Poštanske usluge — Interfejsi za pakete u međunarodnom saobraćaju
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CEN/TS 17073:2023
Poštanske usluge — Interfejsi za pakete u međunarodnom saobraćaju
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CEN/TS 17176-3:2023
Plastični cijevni sistemi za snabdijevanje vodom i podzemnu i nadzemnu odvodnju, kanalizaciju i navodnjavanje pod pritiskom - Orijentirani neplastificirani poli(vinilhlorid) (PVC-O) - Dio 3: Spojni elementi
40.20BAS/TC 5329.05.202327.07.2023
nsBAS CEN/TS 17249-5:2023
Inteligentni transportni sistemi - Elektronska sigurnost - Dio 5: Elektronski poziv za motorna vozila na dva točka UNECE kategorije L1 i L3
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023
nsBAS CEN/TS 17440:2023
Procjena i obnova postojećih građevina
40.20BAS/TC 5830.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17457:2023
Poštanske usluge - Digitalni, opciono online povezani sistemi za otvaranje i zatvaranje paketa za kućnu upotrebu sa besplatnim pristupom za operatere dostave, preuzimanja i korisnika
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CEN/TS 17523:2023
Poštanske usluge - Pakovanje pošiljki u kutijama - Karakteristike za pakovanje malih i lakih pošiljki koje se dostavljaju u poštanski sandučić korisnika
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CEN/TS 17659:2023
Uputstvo za projektovanje mehanički pričvrćenih sistema za krovnu hidroizolaciju
40.20BAS/TC 3608.06.202307.08.2023
nsBAS CEN/TS 17688-1:2023
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese predispitivanja za aspirate uzorkovane finom iglom (FNAs) - Dio 1: Izolovana ćelijska RNK
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN/TS 17688-2:2023
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese predispitivanja za aspirate uzorkovane finom iglom (FNAs) - Dio 2: Izolovani proteini
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN/TS 17688-3:2023
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese predispitivanja za aspirate uzorkovane finom iglom (FNAs) - Dio 3: Izolovana genomska DNK
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN/TS 17693-1:2023
Zemljani radovi – Ispitivanje poboljšanja tla – Dio 1: Ispitivanje pH vrijednosti za određivanje zahtijevane količine kreča za stabilizaciju tla (vrijeme početka vezivanja kreča LFP, optimalna krečna mješavina LMO)
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS CEN/TS 17693-2:2023
Zemljani radovi – Ispitivanje poboljšanja tla – Dio 2: Ispitivanje za ocjenu sklonosti suhog materijala da emituje prašinu
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS CEN/TS 17699:2023
Smjernice za razvoj IKT stručnih nastavnih planova i programa prema standardu EN 16234-1 (e-CF)
40.20BAS/TC 105.04.202305.06.2023