Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 41-60 od 1.015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS CEN/TS 17943:2024
Characterization of waste - Guidance on the determination of the content of elements and substances in waste
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17946:2024
Helmets for S-EPAC riders
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TS 17959:2024
Safety of amusement rides and devices: Manufacturing quality recommendations for machinery components
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TS 927-12:2024
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sustavi premaza za drvo za vanjsku upotrebu - Dio 12: Izloženost ultraljubičastom i vidljivom zračenju
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN/TS 927-9:2024
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sustavi premaza za drvo za vanjsku upotrebu - Dio 9: Određivanje jačine prionjivosti
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CLC/TS 50717:2024
Technical Requirements for Current Collectors for ground-level feeding system on road vehicles in operation
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 1176-1+A1:2024
Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 1176-10:2024
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 12080+A1:2024
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 12098-1:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12098-3:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12152:2024
Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 12153:2024
Curtain walling - Air permeability - Test method
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 12255-10:2024
Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-11:2024
Wastewater treatment plants - Part 11: General data required
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-13:2024
Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-14:2024
Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-4:2024
Wastewater treatment plants - Part 4: Primary treatment
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12255-6:2024
Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12259-12:2024
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
40.20BAS/TC 1328.03.202426.05.2024