Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 41-60 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN 50632-2-4/A1:2023
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60312-1/A11:2023
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-21/A1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-27/Cor1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29/A1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A12:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A2:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A12:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A2:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 61770/A12:2023
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-1/A11:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: general requirements
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A11:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023