Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 161-180 od 609 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN 1875-3:2024
Tkanine presvučene gumom ili plastikom - Određivanje jačine cijepanja/kidanja – Dio 3: Trapezoidna metoda (izračun pet najviših vrhova)
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 1888-2+A1:2024
Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 2: Pushchairs for children above 15 kg up to 22 kg
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 1990:2024
Eurocode - Basis of structural and geotechnical design
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1993-1-13:2024
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Beams with large web openings
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-2:2024
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: Structural fire design
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-3:2024
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: Cold-formed members and sheeting
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-5:2024
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-8:2024
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Joints
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1999-1-1:2024
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-2:2024
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-3:2024
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-4:2024
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-5:2024
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 257:2024
Mechanical thermostats for gas-burning appliances
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 298:2024
Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 300 132-1 V2.2.1:2024
Inženjerstvo okoliša (EE); Sučelje napajanja na ulazu u opremu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT); Dio 1: Izmjenična struja (AC)
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 300 132-3 V2.3.1:2024
Inženjerstvo okoliša (EE); Sučelje za napajanje na ulazu opreme informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT); Dio 3: Do 400 V istosmjerne struje (DC)
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 300 468 V1.17.1:2024
Emitiranje digitalnog videosignala (DVB); Specifikacija za servisne informacije (SI) u DVB sustavima
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 301 489-3 V2.3.2:2024
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radioopremu i usluge; Dio 3: Specifični uvjeti za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz; Harmonizirani standard za elektromagnetnu kompatibilnost
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 301 489-54 V1.1.1:2024
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za radioopremu i usluge; Dio 54; Posebni uvjeti za fiksne zemaljske aeronautičke i meteorološke radare; Harmonizirani standard za elektromagnetnu kompatibilnost
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024