Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 181-200 od 246 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN ISO 80000-3:2024
Quantities and units - Part 3: Space and time
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 8062-3:2024
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings using ± tolerances for indicated dimensions
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS HD 60269-2/A1:2024
Niskonaponski osigurači - Dio 2: Dodatni zahtjevi za korištenje osigurača od strane ovlaštenih osoba (osigurači uglavnom za industrijsku primjenu) - Primjeri standardiziranih sustava osigurača A do K
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS HD 60269-3/A2:2024
Niskonaponski osigurači - Dio 3: Dodatni zahtjevi za osigurače kojima rukuju nestručne osobe (osigurači namijenjeni uglavnom za primjenu u kućanstvu i slično) - Primjeri standardiziranih sustava osigurača od A do F
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-11-40:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 11-40: Ispitni plamenovi - Potvrdna ispitivanja - Naputak
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-2-20:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 2-20: Metode ispitivanja bazirane na užarenoj/vrućoj žici - Metoda ispitivanja s vrućom zavojnicom - Aparatura, verifikacija, metoda ispitivanja i naputak
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-2-21:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 2-21: Metode ispitivanja bazirane na užarenoj/vrućoj žici - Ispitivanje obuzdavanja požara na završenim jedinicama
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS IEC TS 60695-5-2:2024
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 5-2: Učinci korozijskih oštećenja od požara - Sažetak i relevantnost ispitnih metoda
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS ISO 11174:2024
Zrak na radnom mjestu - Određivanje kadmija i kadmijevih spojeva u čestičnoj tvari - Metode plamene i elektrotermalne atomske apsorpcijske spektrometrije
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS ISO 11531:2024
Metallic materials — Sheet and strip — Earing test
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS ISO 11620:2024
Information and documentation — Library performance indicators
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 11798:2024
Information and documentation — Permanence and durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test methods
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 1242:2024
Eterična ulja - Određivanje kiselinskog broja metodama titracije, manuelna i automatska
40.20BAS/TC 2316.05.202415.07.2024
nsBAS ISO 13521:2024
Austenitic manganese steel castings
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS ISO 13583-2:2024
Centrifugally cast steel and alloy products — Part 2: Heat-resistant materials
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS ISO 14066:2024
Okolišne informacije – Zahtjevi za kompetentnost timova za validaciju i verifikaciju okolišnih informacija
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS ISO 14577-5:2024
Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 5: Linear elastic dynamic instrumented indentation testing (DIIT)
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS ISO 15000-3:2024
Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) — Part 3: Registry and repository
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 15706-1:2024
Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 1: Audiovisual work identifier
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024
nsBAS ISO 15706-2:2024
Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 2: Version identifier
40.20BAS/TC 4429.05.202428.07.2024