Zakonska osnova i nadležnosti

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, kao državna znanstveno-stručna institucija, mjerodavan da:

a) U području standardizacije: predlaže strategiju standardizacije u Bosni i Hercegovini, priprema i izdaje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim i drugim međudržavnim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim organizacijama, sudjeluje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacijski sustav o standardima i drugim srodnim dokumentima, proglašava standarde BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije, bavi se nakladničko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.

b) U području ocjenjivanja usklađenosti: sudjeluje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologizacije sukladno europskom modelu. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u europskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd) do osnivanja asocijacije ispitnih laboratorija i asocijacije kalibracijskih laboratorija i organizira obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti.