Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 61-80 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN 74-1:2023
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 74-2:2023
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 932-3:2023
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 933-9:2023
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105/A1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-11/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-25/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-25:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-41/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-41:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-62:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-76/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-76:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-82:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-84/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-84:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-89/A11:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023