Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 41-60 од 178 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеBAS/TCДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS EN 50632-2-4/A1:2023
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60312-1/A11:2023
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-21/A1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-27/Cor1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29/A1:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-29:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A12:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-54/A2:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A12:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 60335-2-65/A2:2023
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 61770/A12:2023
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-1/A11:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: general requirements
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-2-1/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-10/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-3-6/A12:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A1:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 62841-4-2/A11:2023
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023