Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 41-60 од 246 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеБАС/ТКДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS EN 1253-7:2024
Одводи за грађевинске објекте - Дио 7: Подни сливници с механичким затварачем
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 1253-8:2024
Одводи за грађевинске објекте - Дио 8: Подни сливници с комбинованим механичким затварачем и воденим чепом
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12729:2024
Уређаји за спречавање загађивања питке воде због повратног тока - Подесиви запор повратног тока с редукованом зоном притиска - Група Б - Тип А
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 12806:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) – Компоненте за течни нафтни гас за аутомобиле - осим резервоара
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 12889:2024
Изградња и испитивање одвода и канализације без ископа
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 13049:2024
Прозори и врата - Удар меког и тешког тијела - Метода испитивања, захтјеви безбједности и класификација
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 13077:2024
Уређаји за спречавање загађивања питке воде због повратног тока – Ваздушни размак за прељев (слободан) који није кружног облика - Група А - Тип Б
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 13110:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) - Преносиве, поновно пуњиве заварене алуминијумске боце за течни нафтни гас – Пројектовање и израда
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 13126-3:2024
Грађевински окови - Окови за прозоре и балконска врата - Захтјеви и методе испитивања - Дио 3: Ручке, примарно за обртно-отклопни оков, отклопни оков и обртни оков
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 13776:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) – Поступци пуњења и пражњења камионских цистерни за течни нафтни гас (LPG)
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 13799:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) – Показивачи степена напуњености посуда под притиском за течни нафтни гас
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 1396:2024
Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for general applications - Specifications
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 14024:2024
Метални профили с прекинутим термичким мостом - Механичка својства - Захтјеви, доказивање и испитивања за оцјену
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 14154-4:2024
Water meters - Part 4: Additional functionalities
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN 14242:2024
Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 14334:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) - Инспекција и испитивање аутоцистерни за течни нафтни гас (LPG)
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 14664:2024
Хемикалије за третман воде намијењене за људску употребу - Жељезо (III) сулфат, чврсти
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 1474-2/Cor1:2024
Инсталација и опрема за течни природни гас - Пројектовање и испитивање лучких преносних система - Дио 2: Пројектовање и испитивање претакачких цријева
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 14841:2024
Опрема и прибор за течни нафтни гас (LPG) - Поступци пражњења жељезничких цистерни за течни нафтни гас (LPG)
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 14884:2024
Емисије из стационарних извора - Одређивање укупне живе - Аутоматски мјерни системи
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024