Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 41-60 од 446 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеBAS/TCДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS CEN/TS 17804:2023
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Enterocococaceae
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17814:2023
Building hardware - Master Key System data protection - Guidance
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 1026:2023
Windows and doors - Air permeability - Test method
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 1027:2023
Windows and doors - Water tightness - Test method
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 1176-6+Cor1:2023
Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
40.20BAS/TC 1408.11.202305.01.2024
nsBAS EN 12158-1:2023
Теретне грађевинске дизалице - Дио 1: Дизалице с дозвољеним приступом на платформе
40.20BAS/TC 2903.11.202302.01.2024
nsBAS EN 12183:2023
Manual wheelchairs - Requirements and test methods
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS EN 12184:2023
Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS EN 12208:2023
Windows and doors - Watertightness - Classification
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 12320:2023
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 12350-3:2023
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
40.20BAS/TC 2118.10.202317.12.2023
nsBAS EN 12350-4:2023
Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
40.20BAS/TC 2118.10.202317.12.2023
nsBAS EN 12350-6:2023
Testing fresh concrete - Part 6: Density
40.20BAS/TC 2118.10.202317.12.2023
nsBAS EN 12385-5/Cor1:2023
Челична жичана ужад - Безбједност - Дио 5: Уплетена ужад за лифтове
40.20BAS/TC 2903.11.202302.01.2024
nsBAS EN 12453+A1:2023
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 13126-1:2023
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all types of hardware
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 13126-13:2023
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash balances
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 13126-14:2023
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 14: Sash fasteners
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 13126-16/Cor 1:2023
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023
nsBAS EN 13126-4:2023
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 4: Espagnolettes
40.20BAS/TC 6024.10.202323.12.2023