Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 121-140 од 246 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеБАС/ТКДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS EN IEC 60404-12:2024
Магнетни материјали - Дио 12: Методе испитивања за процјену топлотне издржљивости површинских изолационих премаза на електричној челичној траци и лиму
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60404-3:2024
Магнетни материјали - Дио 3: Методе мјерења магнетних особина магнетних лимова и трака помоћу уређаја за испитивање
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 61215-1-1:2024
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
40.20BAS/TC 5628.05.202426.07.2024
nsBAS EN IEC 62246-4:2024
Reed прекидачи - Дио 4: Примјена у комбинацији с магнетним актуатором који се користи за уређаје за магнетну детекцију
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-12:2024
Одређивање појединих супстанци у електротехничким производима - Дио 12: Симултано одређивање - Полибромирани бифенили, полибромирани дифенил етери и фталати у полимерима помоћу гасне хроматографије - масене спектрометрије
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-2:2024
Одређивање појединих супстанци у електротехничким производима - Дио 2: Растављање, расклапање и механичка припрема узорка
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-3-3:2024
Одређивање одређених супстанци у електротехничким производима - Дио 3-3: Скрининг - Полибромирани бифенили, полибромирани дифенил етери и фталати у полимерима помоћу гасне хроматографије - масене спектрометрије с пиролизом/термалном десорпцијом (Py/TD-GC-MS)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-9:2024
Одређивање појединих супстанци у електротехничким производима - Дио 9: Хексабромоциклододекан у полимерима помоћу хроматографије - масене спектрометрије (GC-MS)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62474/A1:2024
Декларисање материјала за производе електротехничке индустрије и материјала у електротехничкој индустрији - Амандман 1
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62474:2024
Декларисање материјала за производе електротехничке индустрије и материјала у електротехничкој индустрији
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62990-1/A11:2024
Радне атмосфере - Дио 1: Гасни детектори - Захтјеви за извођење детектора за отровне гасове
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS EN IEC 62990-1:2024
Радне атмосфере - Дио 1: Гасни детектори - Захтјеви за извођење детектора за отровне гасове
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS EN IEC 63299:2024
Класификација магнетних прашкастих језгара
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 80000-6:2024
Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 10121-3:2024
Методе испитивања за процјену учинка медија за прочишћавање ваздуха у гасној фази и уређаја за општу вентилацију - Дио 3: Класификациони системи за гасне медије за прочишћавање ваздуха који се користе за третман ваздуха на отвореном
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN ISO 10715:2024
Природни гас – Смјернице за узорковање
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN ISO 11210:2024
Jewellery and precious metals - Determination of platinum - Gravimetry using ammonium chloride
40.20BAS/TC 3820.06.202418.08.2024
nsBAS EN ISO 11267:2024
Квалитет тла - Инхибиција репродукције Collembola (Folsomia candida) контаминантима тла
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN ISO 11268-2:2024
Квалитет тла - Утицаји полутаната на глисте - Дио 2: Одређивање утицаја на репродукцију код Eisenia fetida/Eisenia andrei и других врста глиста
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN ISO 11296-9:2024
Пластични цијевни системи за обнављање мрежа за подземну одводњу и канализацију без притиска – Дио 9: Унутрашње облагање с крутим, анкерисаним унутрашњим пластичним слојем
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024