Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 21-40 од 446 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеBAS/TCДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS CEN/TS 17776:2023
Organic and organo-mineral fertilizers - Determination of the total organic carbon (TOC) content by dry combustion
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17777:2023
Organic and organo-mineral fertilizers - Determination of specific elements
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17778:2023
Organic and organo-mineral fertilizers - Determination of the chromium (VI) content by chromotography
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17779:2023
Organo-mineral fertilizers - Extraction of phosphorus, which is soluble in neutral ammonium citrate
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17780:2023
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Salmonella spp.
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17781:2023
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Escherichia coli
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17782:2023
Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient chelates at different pHs
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17783:2023
Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient complexes
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17784-1:2023
Organo-mineral fertilizers - Identification of complexing agents - Part 1: Method using UV-Vis spectrophotometry and gravimetry
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17784-2:2023
Organo-mineral fertilizers - Identification of complexing agents - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17785:2023
Organo-mineral fertilizers - Determination of chelating and complexing agents
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17786-1:2023
Inorganic micronutrient fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients - Part 1: Treatment with a cation exchange resin
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17786-2:2023
Inorganic micronutrient fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients - Part 2: Determination of EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA or EDDS
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17787:2023
Fertilizing products - Stability of chelating and complexing agents
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17788:2023
Organo-mineral fertilizers - Determination of the fraction of complexed micronutrients
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17789-1:2023
Organo-mineral fertilizers - Identification of chelating agents - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17789-2:2023
Organo-mineral fertilizers - Identification of chelating agents - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents by ion pair chromatography
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17790:2023
Organo-mineral fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients by treatment with a cation exchange resin
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17791:2023
Inorganic fertilizers - Determination of chelating and complexing agents
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023
nsBAS CEN/TS 17803:2023
Organic and organo-mineral fertilizers - Detection of specific pathogens
40.20BAS/TC 4518.10.202317.12.2023