Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 141-160 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 12697-36:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 36: Određivanja debljine bitumenskih slojeva kolovoza
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-37:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 37: Ispitivanje prionjivosti veziva i agregata za asfaltne mješavine metodom vrućeg pijeska
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-48:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 48: Prionjivost između slojeva
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-49:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 49: Određivanje trenja nakon poliranja
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-7:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 7: Određivanje zapreminske mase uzoraka bitumena gama zracima
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12847:2023
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje tendencije taloženja bitumenskih emulzija
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12850:2023
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje pH vrijednosti bitumenskih emulzija
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12873-2:2023
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj uslijed migracije - Dio 2: Metoda ispitivanja za materijale koji nisu na bazi metala i cementa primijenjene na terenu
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12873-4:2023
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj uslijed migracije - Dio 4: Metoda ispitivanja membrana za tretman vode
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12916+A1:2023
Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi s detekcijom indeksa refrakcije
40.20BAS/TC 1112.05.202312.07.2023
nsBAS EN 12952-10:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 10: Zahtjevi za sigurnosne uređaje za zaštitu od prekomjernog pritiska
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-2:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 2: Materijali za dijelove kotlova i opreme pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-5:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 5: Prefabrikacija i izrada dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-6:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 6: Inspekcija u toku izrade, dokumentacija i označavanje dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12975:2023
Solarni kolektori - Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12976-1:2023
Toplotni solarni sistemi i komponente – Fabrički proizvedeni sistemi – Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 13031-1/Cor1:2023
Staklenici -- Projektovanje i izgradnja – Dio 1: Staklenici za komercijalnu proizvodnju
40.20BAS/TC 6229.05.202325.07.2023
nsBAS EN 13031-1:2023
Staklenici -- Projektovanje i izgradnja – Dio 1: Staklenici za komercijalnu proizvodnju
40.20BAS/TC 6229.05.202325.07.2023
nsBAS EN 13032-3:2023
Svjetlo i rasvjeta - Mjerenje i prikaz fotometričkih podataka za lampe i svjetiljke - Dio 3: Prikaz podataka za rasvjetu u slučaju opasnosti u radnim prostorima
40.20BAS/TC 3608.06.202307.08.2023
nsBAS EN 13089+A2:2023
Planinarska oprema - Alatke za led - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023