Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 141-160 od 446 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN IEC 61280-1-3:2023
Postupci ispitivanja optičkih komunikacijskih podsistema - Dio 1-3: Opći komunikacijski podsistemi - Mjerenje središnje talasne dužine, širine spektra i dodatnih spektralnih karakteristika
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61280-2-8:2023
Postupci ispitivanja optičkih komunikacijskih podsistema - Dio 2-8: Digitalni sistemi - Određivanje niskih BER vrijednosti mjerenjem Q-faktora
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61280-4-1/A1:2023
Postupci ispitivanja optičkih komunikacijskih podsistema - Dio 4-1: Kabliranje u postrojenju – Mjerenje višemodnog slabljenja
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61675-1:2023
Uređaji za snimanje radionuklidima – Karakteristike i uslovi ispitivanja – Dio 1: Pozitronski emisioni tomografi
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-085-02:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Dio 085-02: Monomodni CWDM sklopovi bez konektora sa pigtejlom za kategoriju C – Unutrašnje kontrolisano okruženje
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-089-02:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Dio 089-02: Monomodni dvosmjerni OTDR nadzor WWDM bez konektora za kategoriju C – Unutrašnje kontrolisano okruženje
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-091-02:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 091-02: 3-portni nepotpuni monomodni optički cirkulatori bez konektora za kategoriju C - Kontrolirana okruženja
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-101-03:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 101-03: Sistemi upravljanja vlaknima za kategoriju OP - Zaštićeno okruženje na otvorenom
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-111-07:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 111-07: Zaptivene spojnice - Kategorija A - Zračne
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-111-08:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 111-08: Zaptivene spojnice za kategoriju G - Zemlja
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-111-09:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 111-09: Zaptivene spojnice - Kategorija S - Podzemne
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61753-131-03:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 131-03: Mehanički spoj monomodnih optičkih vlakana za kategoriju OP - Zaštićeno okruženje na otvorenom
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 61754-4:2023
Optički sklopovi za međusobno povezivanje optičkih vlakana i pasivne komponente - Interfejsi/Sučelja optičkih konektora - Dio 4: Familija/Obitelj konektora tipa SC
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62149-3/Cor1:2023
Aktivne fiber-optičke komponente i uređaji - Standardi performansi - Dio 3: Modulator- integrisani predajnici sa laserskom diodom za fiber-optičke sisteme brzine prenosa od 40 Gb/s
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62150-6:2023
Aktivne fiber-optičke komponente i uređaji - Ispitne i mjerne procedure - Dio 6: Univerzalne mezaninske ploče (kartica za proširenje) za ispitivanje i mjerenje fotonskih uređaja
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62271-108:2023
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 108: Visokonaponski rastavljač-prekidači naizmjenične struje za nazivne napone iznad 52 kV
40.20BAS/TC 5224.11.202324.12.2023
nsBAS EN IEC 62325-451-7:2023
Okvir za komunikacije na energetskom tržištu - Dio 451-7: Procesi balansiranja, kontekstualni i montažni modeli za evropsko tržište
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62325-451-8:2023
Okvir za komunikacije na energetskom tržištu - Dio 451-8: Proces raspoređivanja HVDC, kontekstualni i montažni modeli za evropsko tržište
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62488-3:2023
Sistemi za komunikaciju preko energetskih vodova za primjene u elektroprivredi - Dio 3: Digitalni VF terminali (DPLC) i hibridni ADPLC terminali
40.20BAS/TC 504.10.202304.12.2023
nsBAS EN IEC 62563-2:2023
Medicinska električna oprema – Sistemi za prikazivanje medicinskih slika - Dio 2: Ispitivanja prihvatljivosti i postojanosti uređaja za prikazivanje medicinske slike
40.20BAS/TC 2513.10.202312.12.2023