Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 141-160 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 15085-1:2024
Područje primjene na željeznici - Zavarivanje na željezničkim vozilima i komponenti - Dio 1: Opšte
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15085-3+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Zavarivanje na željezničkim vozilima i komponenti – Dio 3: Zahtjevi za projektovanja
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15085-4:2024
Područje primjene na željeznici – Zavarivanje na željezničkim vozilima i komponenti – Dio 4: Zahtjevi za proizvodnju
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15085-5:2024
Područje primjene na željeznici – Zavarivanje na željezničkim vozilima i komponente – Dio 5: Inspekcija, ispitivanje i dokumentacija
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15085-6:2024
Područje primjene na željeznici – Zavarivanje na željezničkim vozilima i komponente -Dio 6: Zahtjevi za zavarivanje u održavanju
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15195:2024
Tečni naftni proizvodi – Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) u gorivima srednjih destilata sagorijevanjem u komori konstantne zapremine
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15238:2024
Sredstva za obogaćivanje zemljišta i mediji za rast - Određivanje količine za materijale sa veličinom čestica preko 60 mm
40.20BAS/TC 4504.04.202403.06.2024
nsBAS EN 15267-1:2024
Kvalitet zraka - Ocjena opreme za praćenje kvalitete zraka – Dio 1: Opći principi certifikacije
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 15267-2:2024
Kvalitet zraka - Ocjena opreme za praćenje kvalitete zraka – Dio 2: Početna ocjena proizvođačevog sistema upravljanja kvalitetom i nadzor procesa proizvodnje nakon certifikacije
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 15269-3:2024
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili kontrole dima sklopova vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov - Dio 3: Otpornost na požar obješenih zaokretnih sklopova drvenih vrata i prozora s drvenim okvirima koji se mogu otvarati
40.20BAS/TC 3724.05.202423.06.2024
nsBAS EN 15354:2024
Plastika - Ekstrudirani i/ili kalandrirani, neojačani filmovi i ploče izrađeni od omekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-P) - Karakterizacija i označavanje
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 15355+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Kočenje - Rasporednici i uređaji za isključenje rasporednika
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15425:2024
Adhezivi - Jednokomponentni poliuretan (PUR) za nosive drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtjevi za performanse
40.20BAS/TC 902.04.202401.06.2024
nsBAS EN 15427-1-1:2024
Područje primjene na željeznici – Upravljanje trenjem točak/šina -Dio 2-1: Svojstva i karakteristike - Maziva za prirubnice
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15427-2-1:2024
Područje primjene na željeznici – Upravljanje trenjem točak/šina -Dio 2-1: Svojstva i karakteristike - Maziva za prirubnice
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15434-1:2024
Mase za zaptivanje i ljepljenje – Dio 1: Mase za zaptivanje i ljepljenje staklenih konstrukcija koje su izložene direktnoj svjetlosti
40.20BAS/TC 902.04.202401.06.2024
nsBAS EN 15437-1+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Kontrola stanja osovinskog ležaja – Povezivanje i konstrukcioni zahtjevi - Dio 1: Bočna kolosječna oprema i osovinski ležaj željezničkih vozila
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15437-2+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Praćenje stanja glavčine na točku – Zahtjevi za interfejs i dizajn - Dio 2: Zahtjevi za karakteristike i konstrukcioni zahtjevi za sisteme za nadzor temperature koji su ugrađeni na vozilo
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15522-1:2024
Identifikacija izlivenog ulja – Nafta i srodni naftni proizvodi – Dio 1: Uzimanje uzoraka
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15522-2:2024
Identifikacija razlivenog ulja — Nafta i nafti srodni proizvodi — Dio 2: Analitička metodologija i tumačenje rezultata na osnovu GC-FID i GC-MS analiza niske rezolucije
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024