Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 141-160 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS ISO 15928-7:2023
Kuće - Opisi performansi - Dio 7: Pristupačnost i upotrebljivost
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO 1629:2023
Guma i lateks - Nomenklatura
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 17451-1:2023
Ambalaža – Kodiranje sadržaja inventara za pošiljke proizvoda za domaćinstvo i ličnih stvari – Dio 1: Numeričko kodiranje inventara
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 18319-2:2023
Polimeri ojačani vlaknima (FRP) ojačanja za betonske konstrukcije - Dio 2: Specifikacije CFRP traka
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO 18616-1:2023
Transportna ambalaža - Ponovo upotrebljivi, kruti plastični sanduci za distribuciju robe – Dio 1: Opća primjena
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 18616-2:2023
Transportna ambalaža - Ponovo upotrebljivi, kruti plastični sanduci za distribuciju robe – Dio 2: Opće specifikacije za ispitivanje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 19709-1:2023
Transportna ambalaža – Sistemi kontejnera male nosivosti - Dio 1: Zajednički zahtjevi i ispitne metode
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 19809:2023
Ambalaža – Pristupačni dizajn – Informacije i označavanje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 20290-1:2023
Agregati za beton - Metode ispitivanja za mehaničke i fizičke osobine - Dio 1: Određivanje zapreminske gustoće, gustoće zrna, odnos mase i volumena zrna i upijanje vode
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO 20400:2023
Održiva nabavka — Smjernice
40.20BAS/TC 5502.03.202301.05.2023
nsBAS ISO 21067-1:2023
Ambalaža – Rječnik – Dio 1: Opći pojmovi
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 21931-1:2023
Održivost građevina i građevinskih radova - Metodološki okvir za procjenu uticaja na okolišne, društvene i ekonomske prerformanse pri izvođenju građevinskih radova - Dio 1: Objekti
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO 22458:2023
Ranjivost potrošača — Zahtjevi i smjernice za dizajn i pružanje inkluzivnih usluga
40.20BAS/TC 5502.03.202301.05.2023
nsBAS ISO 22742:2023
Ambalaža – Linearni bar kod i dvodimenzionalni simboli za ambalažu
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 23512:2023
Plastika - Spajanje termoplastičnih lijevanih komponenti - Specifikacija varijabli za postupke toplinskog spajanja
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 24259:2023
Čelične trake za pakovanje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 28219:2023
Ambalaža – Etiketiranje i direktno označavanje proizvoda linearnim bar kodom i dvodimenzionalnim simbolima
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 3394:2023
Ambalaža – Potpuni, ispunjeni transportni paketi i jedinični tereti – Dimenzije čvrste pravougaone ambalaže
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 3676:2023
Ambalaža – Potpuni, ispunjeni transportni paketi i jedinični tereti - Dimenzije jediničnog tereta
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 37301:2023
Sustavi upravljanja usklađenošću — Zahtjevi sa smjernicama za uporabu
40.20BAS/TC 5502.03.202301.05.2023