Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 201-220 od 1007 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 17104:2024
Termoplastični kruti zaštitni pokrivni zidni paneli za unutrašnju upotrebu u zgradama - Karakteristike performansi
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17134-2:2024
Tekstil i tekstilni proizvodi - Određivanje biocidnih aditiva - Dio 2: Konzervansi na bazi hlorofenola, metoda gasne hromatografije
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 17229-2:2024
Fitnes centri - Zahtjevi za sadržaje i rad centra – Dio 2: Zahtjevi za nadzor i osoblje
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 17255-4:2024
Emisije iz stacionarnih izvora - Sistemi za prikupljanje i obradu podataka - Dio 4: Specifikacija zahtjeva za instalaciju i kontinuirano osiguranje kvaliteta i kontrolu kvaliteta sistema za prikupljanje i obradu podataka
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 17367:2024
Upravljanje otpadom – Razmjena podataka između sistema za upravljanje komunikacijom i pozadinskog sistema za stacionarne spremnike za prikupljanje otpada - Funkcionalna specifikacija i semantički model podataka
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 17410:2024
Plastika - Kontrolisano kružno recikliranje PVC-U profila prozora i vrata
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17460:2024
Područje primjene na željeznici – Ljepljenje spojeva šinskih vozila i njihovih djelova
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 17461:2024
Gimnastičke sprave - Individualne i multifunkcionalne odskočne kutije - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 17495:2024
Područje primjene na željeznici – Akustika- Određivanje dinamičke krutosti elastičnih djelova kolosjeka koji imaju veze sa pojavom buke i vibracija: Šinske podloške i sistemi šinskih pričvršćivanja
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 17528:2024
Odjeća - Fiziološki učinci - Mjerenje otpornosti na vodenu paru pomoću lutke koja se znoji
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 17530:2024
Područje primjene na željeznici- Unutrašnje zastakljivanje šinskih vozila
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 17534:2024
Tekstil - Fiziološki učinci - Mjerenje prijenosa tečnog znoja i puferiranje
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 17558:2024
Ergonomija - Ergonomija kompleta lične zaštitne opreme
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 17609:2024
Automatski sistemi upravljanja u zgradama - Upravljačke aplikacije
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN 17615:2024
Plastika - Aspekti okoliša – Rječnik
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17656:2024
Emisije iz stacionarnih izvora - Zahtjevi za šeme ispitivanja sposobnosti za mjerenja emisija
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 17665+A1:2024
Ambalaža – Metode ispitivanja i zahtjevi za demonstraciju da plastični poklopci i zatvarači ostanu pričvršćeni na posude za pića
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17679:2024
Plastika – Plastične folije - Ispitivanje otpornosti na kidanje pomoću trapezoidnog ispitnog uzorka sa urezom
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17682:2024
Područje primjene na željeznici – Infrastruktura – Elastični element za system plutajućih ploča
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 17683:2024
Hrana za životinje - Metode uzorkovanja i analize - Određivanje pirolizidinskih alkaloida u hrani za životinje LC-MS/MS metodom
40.20BAS/TC 4326.04.202425.06.2024