Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 101-120 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CLC/TR 50600-99-1:2023
Informaciona tehnologija - Mogućnosti i infrastrukture centra podataka - Dio 99-1: Preporučene prakse za menadžment energijom
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CLC/TR 50600-99-2:2023
Informacione tehnologije – Mogućnosti i infrastrukture centra podataka – Dio 99-2: Preporučene prakse za okolinsku održivost
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CLC/TR 50727:2023
Efikasnost materijala - Kućanski i slični električni aparati- Procjena primjenljivosti EN 4555X
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS CLC/TS 50136-10:2023
Alarmni sistemi – Sistemi i oprema za prenos alarma –Dio 10 : Zahtjevi za daljinski pristup
40.20BAS/TC 1931.05.202328.07.2023
nsBAS CLC/TS 50600-2-10:2023
Informaciona tehnologija - Mogućnosti i infrastrukture centra podataka - Dio 2-10: Analiza rizika i udara zemljotresa
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CLC/TS 50600-5-1:2023
Informaciona tehnologija - Mogućnosti i infrastrukture centra podataka - Dio 5-1: Model zrelosti za upravljanje energijom i održivost okoline
40.20BAS/TC 519.05.202319.07.2023
nsBAS CLC/TS 50677:2023
Mašine za pranje rublja i mašine za pranje i sušenje rublja za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu - Metoda za određivanje efikasnosti ispiranja mjerenjem sadržaja surfaktanta na tekstilnim materijalima
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 10107:2023
Čelični lim i traka s orijentisanim zrnima namijenjeni za elektrotehniku, isporučeni u potpuno prerađenom stanju
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10169:2023
Čelični pljosnati proizvodi s kontinuiranim organskim premazom (prevučeni kotur) - Tehnički uslovi isporuke
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10202:2023
Hladno valjani proizvodi za ambalažu - Elektrolitički bijeli lim i čelik prevučen elektrolitički hrom/hromoksidom
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10250-1:2023
Slobodno kovani čelični otkovci za opću inžinjersku upotrebu - Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10250-2:2023
Slobodno kovani čelični otkovci za opću inžinjersku upotrebu - Dio 2: Nelegirani kvalitetni i specijalni čelici
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10250-3:2023
Slobodno kovani čelični otkovci za opću inžinjersku upotrebu - Dio 3: Legirani specijalni čelici
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 10264-2:2023
Čelična žica i proizvodi od žice - Čelična žica za užad - Dio 2: Hladno vučena nelegirana čelična žica za užad za opće namjene
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 1034-4:2023
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 4: Kašasta drvna masa i sredstva za njeno punjenje
40.20BAS/TC 4013.04.202312.06.2023
nsBAS EN 10357:2023
Austenitne, austenitno-feritne i feritne uzdužno zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za prehrambenu i hemijsku industriju
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 1176-4+Cor1:2023
Oprema za igrališta i određivanje površine potrebne za opremu – Dio 4: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu sa žicama
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 1186-2:2023
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 2: Test metode za ukupnu migraciju u biljnim uljima
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023
nsBAS EN 1186-3:2023
Materijali i artikli u kontaktu sa hranom - Plastike - Dio 3: Test metode za ukupnu migraciju u isparljivim simulantima
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023
nsBAS EN 12020-1:2023
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 1:Tehnički uvjeti za pregled i isporuku
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023