Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 101-120 od 773 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 17104:2024
Termoplastični kruti zaštitni pokrivni zidni paneli za unutrašnju upotrebu u zgradama - Karakteristike performansi
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17410:2024
Plastika - Kontrolisano kružno recikliranje PVC-U profila prozora i vrata
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17549-2:2024
Modeliranje informacija o građevinama - Struktura podataka za razmjenu predložaka podataka i tehničkih tablica za građevinske objekte na osnovu EN ISO 16739-1 - Dio 2: Podesivi građevinski objekti i zahtjevi
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 17615:2024
Plastika - Aspekti okoliša – Rječnik
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17632-1:2024
Modeliranje informacija o građevinama (BIM) - Semantičko modeliranje i povezivanje (SML) - Dio 1: Generički uzorci za modeliranje
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 17640:2024
Metodologija procjene kibernetičke sigurnosti za IKT proizvode u fiksnom vremenu
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS EN 17665+A1:2024
Ambalaža – Metode ispitivanja i zahtjevi za demonstraciju da plastični poklopci i zatvarači ostanu pričvršćeni na posude za pića
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17669:2024
Ugovori o energetskim preformansama – Minimalni zahtjevi
40.20BAS/TC 1006.03.202426.04.2024
nsBAS EN 17672:2024
Održivost građevinskih objekata - Izjave o utjecaju proizvoda na okoliš - Horizontalna pravila za komunikaciju između preduzeća i potrošača
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 17678-1:2024
Ugradnja sklopova za naknadno utezanje za prednapregnute konstrukcije - Dio 1: Osposobljenost osoblja
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 17679:2024
Plastika – Plastične folije - Ispitivanje otpornosti na kidanje pomoću trapezoidnog ispitnog uzorka sa urezom
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17680:2024
Održivost građevinskih objekata - Procjena potencijala za održivo obnavljanje zgrada
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 17800:2024
Troškovi životnog ciklusa (LCC) i procjena životnog ciklusa (LCA) za emisiju CO2 u cijevnim sistemima od nodularnog liva
40.20BAS/TC 1622.03.202421.05.2024
nsBAS EN 17816:2024
Materijali za kalcificiranje - Određivanje fizičkih i hemijskih svojstava i specifičnih kontaminenata
40.20BAS/TC 4504.04.202403.06.2024
nsBAS EN 17822:2024
Mašine i oprema za šumarstvo – Zahtjevi za trakaste priveznice sa omčom i čvrste koloture za izvlačenje trupaca
40.20BAS/TC 4504.04.202403.06.2024
nsBAS EN 17827:2024
Staklena ambalaža - Grla (26, 29, 36 mm) za pjenušava vina proizvedena tradicionalnim načinom
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17829:2024
Staklena ambalaža - Grla sa navojem od 28 mm (MCA raspon) – Dimenzije
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 17832:2024
Toplo prskanje – Određivanje brzine dodavanja materijala za prskanje u obliku praha u proizvodnom okruženju
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS EN 17867:2024
Benzin za male motore sa unutrašnjim sagorijevanjem – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 17870:2024
Inteligentni transportni sistemi - Elektronska sigurnost (eSafety) - Elektronski poziv (eCall) za koncept dodatnih podataka za ograničenja opreme
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024