Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 81-100 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 12983-2:2024
Posuđe za kuhanje - Posuđe u domaćinstvu za kuhanje na štednjaku, kuhalu ili rešetki grijača -Dio 2: Opšti zahtjevi za posuđe od keramike i stakleni poklopac
40.20BAS/TC 4326.04.202425.06.2024
nsBAS EN 1300:2024
Jedinice za sigurno pohranjivanje - Klasifikacija brava visoke sigurnosti prema njihovoj otpornosti na neovlašteno otvaranje
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 13048:2024
Ambalaža- Fleksibilne aluminijumske tube- Metoda mjerenja debljine unutrašnjeg sloja laka
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 13049:2024
Prozori i vrata - Udar mekog i teškog tjela - Metoda ispitivanja, zahtjevi sigurnosti i klasifikacija
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 13077:2024
Uređaji za sprečavanje zagađivanja pitke vode zbog povratnog toka - Zračni razmak za preljev (slobodan) koji nije kružnog oblika - Grupa A - Tip B
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 13089+A3:2024
Planinarska oprema - Alatke za led - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 13103-1+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Dio 1: Metoda projektovanja za osovine s vanjskim rukavcem
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13126-3:2024
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 3: Ručke, primarno za obrtno-otklopni okov, otklopni okov i obrtni okov
40.20BAS/TC 6022.05.202421.07.2024
nsBAS EN 13223+A1:2024
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba - Pogonski sistemi i druga mehanička oprema
40.20BAS/TC 2922.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13300:2024
Boje i lakovi - Boje i lakovi za unutrašnje zidove i stropove - Klasifikacija
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS EN 13411-3:2024
Završetci čeličnih žičanih užadi - Sigurnost - Dio 3: Omče sa upresovanim stezaljkama
40.20BAS/TC 2922.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13445-2+A1:2024
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 2: Materijali
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13445-4+A1:2024
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 4: Proizvodnja
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13451-11:2024
Oprema za bazene – Dio 11: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za pokretne podove bazena i pregrade ugrađene u bazenima za javnu upotrebu
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS EN 13481-2:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme pričvršćivanja – Dio 2: Kolosiječni sistemi pričvršćivanja za betonske pragove u zastoru
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-3:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Izvedbeni zahtjevi za sisteme kolosječnog pričvrščivanja – Dio 3: Kolosječni sistemi pričvrščavanja za drvene pragove
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-4:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme kolosječnog pričvrščivanja – Dio 4: Kolosječni sistemi pričvrščavanja za čelične pragove u zastoru
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-5:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme kolosiječnog pričvršćivanja – Dio 5: Kolosječni sistemi pričvrščavanja bez zastora
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-7:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek –Tehnički zahtjevi za sisteme pričvrščivanja – Dio 7: Sistemi za pričvršćivanje skretnica i prelaza, kontrolne šine, izolovani šinski spojevi i uređaji za proširenje šina
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13483:2024
Gumena i plastična crijeva i crijevni priključci sa unutrašnjim povratom pare za mjerne sisteme za točenje goriva – Specifikacija
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024