Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 81-100 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN IEC 60335-2-89:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje i ledomate s ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili motor-kompresorom
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-90/A1:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za komercijalne mikrovalne pećnice
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-96/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za fleksibilne pločaste grijaće elemente za grijanje prostorija
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-96:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za fleksibilne pločaste grijaće elemente za grijanje prostorija
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60544-5:2023
Električni izolacioni materijali - Određivanje učinaka jonizirajućeg zračenja - Dio 5: Procedure za procjenu starenja u pogonu
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS EN IEC 60587:2023
Električni izolacioni materijali korišteni u otežanim okolinskim uslovima - Metod ispitivanja za ocjenu otpornosti prema stvaranju tragova i erozije
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS EN IEC 60704-1:2023
Kućanski i slični električni aparati - Ispitna procedura za određivanje akustične buke u vazduhu - Dio 1: Opšti zahtjevi
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60704-2-18:2023
Kućanski i slični električni aparati - Ispitna procedura za određivanje akustične buke u vazduhu - Dio 2-18: Posebni zahtjeve zahtjevi za električne grijače vode
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 61133:2023
Područje primjene na željeznici - Željeznička vozila – Ispitivanje željezničkih vozila po završetku izgradnje i prije puštanja u eksploataciju
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN IEC 61375-2-8:2023
Elektronska oprema na željeznici – Telekomunmikaciona mreža voza (TCN) – Dio 2-8: Ispitivanje usaglašenosti TCN
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS EN IEC 62631-2-2:2023
Dielektrična i otporna svojstva čvrstih izolacionih materijala - Dio 2-2: Relativna permitivnost i faktor disipacije - Visoke frekvencije (1 MHz do 300 MHz) - AC metode
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS EN IEC 62841-3-5/A11:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za prenosive tračne testere
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 62841-3-5:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za prenosive tračne testere
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 62841-4-5/A11:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za makaze za travu
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 62841-4-5:2023
Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za makaze za travu
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 63159-1:2023
Električni kućanski protočni grijači za vodu-Metode za mjerenje performansi-Dio 1: Opšti aspekti
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 63159-2-1:2023
Električni kućanski protočni grijači za vodu-Metode za mjerenje performansi-Dio 2-1: Multifunkcionalni električni protočni grijači za vodu
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 63159-2-2:2023
Električni kućanski protočni grijači za vodu-Metode za mjerenje performansi-Dio 2-2: Efikasnost električnih protočnih grijača za vodu sa jednim ispustom
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 63174:2023
Električne četkice za zube-Metode za mjerenje performansi
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 63203-101-1:2023
Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Dio 101-1: Terminologija
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023