Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN/TR 17172:2023
Program ispitivanja za validaciju standardiziranih metoda isptivanja prodiranja hlorida i karbonizacije
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS CEN/TR 17741:2023
Smjernice za razumijevanje i upotrebu EN/ISO 29481-1, Informacioni modeli građenja - Priručnik za dostavu informacija - Dio 1: Metodologija i format
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS CLC/TR 50727:2023
Efikasnost materijala - Kućanski i slični električni aparati- Procjena primjenljivosti EN 4555X
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS CLC/TS 50238-3:2023
Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između željezničkih vozila i sistema za detekciju voza - Dio 3: Kompatibilnost s brojačima osovina
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS CLC/TS 50677:2023
Mašine za pranje rublja i mašine za pranje i sušenje rublja za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu - Metoda za određivanje efikasnosti ispiranja mjerenjem sadržaja surfaktanta na tekstilnim materijalima
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN 1097-6:2023
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata - Dio 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 12012-4+A1:2023
Mašine za plastiku i gumu – Mašine za usitnjavanje – Dio 4: Sigurnosni zahtjevi za aglomeratore
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 12301/Cor 1:2023
Mašine za plastiku i gumu – Kalanderi (valjci za presovanje) - Sigurnosni zahtjevi
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 12350-1:2023
Ispitivanje svježeg betona – Dio 1: Uzimanje uzoraka i uobičajena oprema
40.20BAS/TC 2126.01.202327.03.2023
nsBAS EN 12350-2:2023
Ispitivanje svježeg betona – Dio 2: Ispitivanje slijeganjem
40.20BAS/TC 2126.01.202327.03.2023
nsBAS EN 12350-5:2023
Ispitivanje svježeg betona – Dio 5: Ispitivanje rasprostiranjem
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 12350-7:2023
Ispitivanje svježeg betona - Dio 7: Sadržaj zraka – Metode pritiska
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 12372:2023
Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje čvrstoće na savijanje pod koncentričnom silom
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 13045:2023
Ambalaža- Fleksibilne cilindrične plastične tube- Dimenzije i dopuštena odstupanja
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 14420-2:2023
Crijevne spojnice sa stezaljkama – Dio 2: Priključni nastavci za crijeva
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 14420-4:2023
Crijevne spojnice sa stezaljkama – Dio 4: Prirubne spojnice
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 14420-7:2023
Crijevne spojnice sa stezaljkama – Dio 7: Spojnice sa bregastim zatvaranjem
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 14854:2023
Staklena ambalaža - Dimenzije grla aerosol-boca i posuda za raspršivanje
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 15421:2023
Ambalaža - Savitljive aluminijumske tube - Određivanje zalijepljenosti unutrašnjeg i spoljašnjeg zaštitnog sloja laka
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS EN 16285:2023
Ambalaža - Savitjive aluminijske tube - Ispitna metoda za mjerenje deformacije tijela aluminijskih tuba (Guillotine test)
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023