Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 11594:2024
Najbolje prakse za izradu/evaluaciju analize otisaka prstiju u skladu sa serijom standarda ISO 28199
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Prinos mulja, recikliranje, obrada i odlaganje - Smjernice za toplotnu obradu mulja
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TR 52120-2:2024
Energetske performanse građevina -Doprinos automatizaciji građevina, kontrola i upravljanja građevinama - Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2:2021)
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 5602:2024
Izvori pogrešaka u korištenju spektroskopije elektrohemijske impedanse za istraživanje premaza i drugih materijala
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-100:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 100: Pregled standarda serije ISO 9241 za ergonomiju softvera
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-311:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 311: Primjena standarda ISO 9241-307: LCD ekrani za radne stanice
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-514:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 514: Uputstvo za primjenu antropometrijskih podataka u standardima serije ISO 9241-500
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 11137-4:2024
Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu zaštitu - Zračenje - Dio 4: Smjernice za kontrolu procesa
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 16486-7:2024
Plastični cijevni sistemi za snabdjevanje gasovitim gorivima – Cijevni sistemi od neplastifikovanog poliamida (PA-U) sa fuzionim i mehaničkim spajanjem – Dio 7: Ocjena usaglašenosti
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 19807-2:2024
Nanotehnologije – Magnetni nanomaterijali - Dio 1: Specifikacija karakteristika i metode mjerenja za nanostrukturne magnetne kuglice za ekstrakciju nukleinske kiseline
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 21357:2024
Nanotehnologije – Procjena srednje veličine nanoobjekata u tekućim disperzijama statičkim višestrukim raspršenjem svjetlosti (SMLS)
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 9241-430:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 430: Preporuke za dizajn gestualnog unosa bez dodira za smanjenje biomehaničkog stresa
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 12098-6:2024
Energetske performanse građevina - Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 6: Prateći tehnički izvještaj EN 12098-1:2022- Moduli M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 12098-7:2024
Energetske performanse građevina - Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 7: Prateći tehnički izvještaj EN 12098-3:2022 - Moduli M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 12349:2024
Mehaničke vibracije – Uputstvo o uticajima vibracija na zdravlje ljudskog tijela
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 13387-3:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 3: Mehanički rizici
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 13387-5:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 5: Informacije o proizvodu
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Potencijalno eksplozivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Uputstvo za suzbijanje eksplozije inertizacijom
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 16598:2024
Skup obrazloženja za standarde serije BAS EN 1176 - Zahtjevi
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17696:2024
Područje primjene na željeznici - Održavanje vozila – Uputstvo za identifikaciju i upravljanje sigurnosnim kritičnim komponentama željezničkih vozila
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024