Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 61-80 od 863 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 13481-2:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme pričvršćivanja – Dio 2: Kolosiječni sistemi pričvršćivanja za betonske pragove u zastoru
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-3:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Izvedbeni zahtjevi za sisteme kolosječnog pričvrščivanja – Dio 3: Kolosječni sistemi pričvrščavanja za drvene pragove
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-4:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme kolosječnog pričvrščivanja – Dio 4: Kolosječni sistemi pričvrščavanja za čelične pragove u zastoru
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-5:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Tehnički zahtjevi za sisteme kolosiječnog pričvršćivanja – Dio 5: Kolosječni sistemi pričvrščavanja bez zastora
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13481-7:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek –Tehnički zahtjevi za sisteme pričvrščivanja – Dio 7: Sistemi za pričvršćivanje skretnica i prelaza, kontrolne šine, izolovani šinski spojevi i uređaji za proširenje šina
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 13483:2024
Gumena i plastična crijeva i crijevni priključci sa unutrašnjim povratom pare za mjerne sisteme za točenje goriva – Specifikacija
40.20BAS/TC 5021.03.202420.05.2024
nsBAS EN 13523-14:2024
"Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 14: Kredanje (Helmenova metoda)
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS EN 13726:2024
Metode ispitivanja za zavojni materijal – Aspekti apsorpcije, propuštanja vodene pare, vodootpornosti i rastezljivosti
40.20BAS/TC 2528.03.202427.05.2024
nsBAS EN 13796-3+A1:2024
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba - Nosač - Dio 3: Ispitivanje na zamor
40.20BAS/TC 2922.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13848-3:2024
Područje primjene na željeznici - Kolosijek – Geometrija i kvalitet kolosjeka - Dio 3: Sistemi za mjerenje – Mašine za gradnju i održavanje kolosjeka
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 1401-1+A1:2024
Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neplastificirani poli (vinil hlorid) (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sustav
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS EN 14067-5/Cor1:2024
Područje primjene na željeznici - Aerodinamika - Dio 5: Zahtjevi i ispitni postupci za aerodinamiku u tunelima
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 14067-5:2024
Područje primjene na željeznici - Aerodinamika - Dio 5: Zahtjevi i ispitni postupci za aerodinamiku u tunelima
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 14067-6+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Aerodinamika - Dio 6: Zahtjevi i ispitni postupci za procjenu udara bočnog vjetra
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 14363+A2:2024
Područje primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija za prihvatljivost voznih karakteristika željezničkih vozila – Ispitivanja ponašanja tokom vožnje i ispitivanja u mjestu
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 14470-1:2024
Ormari za hemikalije otporni na požar – Dio 1: Sigurnosni ormari za zapaljive tečnosti
40.20BAS/TC 4928.03.202427.05.2024
nsBAS EN 14487-1:2024
Mlazni beton - Dio 1: Definicije, specifikacije i usklađenost
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024
nsBAS EN 1455-1:2024
Plastični cjevni sitemi za uklanjanje nečistoća i otpadnih voda (niskih i visokoh temperatura) unutar građevina - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sistem
40.20BAS/TC 5318.04.202416.06.2024
nsBAS EN 14601+A2:2024
Područje primjene na željeznici – Ravne i ugaone završne slavine za kočioni vod i vod glavnog rezervoara
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 1467:2024
Prirodni kamen - Neobrađeni blokovi - Zahtjevi
40.20BAS/TC 2112.03.202411.05.2024