Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 61-80 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN/TS 17728:2023
Organski poboljšivači zemljišta – Određivanje specifičnih parametara
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17729:2023
Poboljšivači zemljišta - Određivanje specifičnih parametara
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17730:2023
Karakteristike komposta i digestata kada se koriste u gnojidbenim proizvodima
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17731:2023
Supstrati - Određivanje specifičnih parametara
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17732:2023
Sredstva za obogaćivanje zemljišta i mediji za rast - Terminologija
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17733:2023
Sredstva za obogaćivanje zemljišta i mediji za rast - Uzorkovanje i priprema uzorka
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17742:2023
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese predispitivanja pune venske krvi – Slobodna cirkulirajuća ekstracelularna RNK izolovana iz plazme
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN/TS 17743:2023
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ostataka pesticida ekstrakcijom s etil acetatom primjenom GC- i LC-MS/MS (SweEt)
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023
nsBAS CEN/TS 17747:2023
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese predispitivanja za egzozome i druge ekstraćelijske vezikule u punoj venskoj krvi – DNK, RNK i proteini
40.20BAS/TC 2524.03.202323.05.2023
nsBAS CEN/TS 17749:2023
Sistemi za gašenje u kuhinjama sa komercijalnom namjenom – Projektovanje sistema, dokumentacija i zahtevi za ispitivanje – Postupci požarnih ispitivanja za komore i kanale
40.20BAS/TC 1328.04.202326.06.2023
nsBAS CEN/TS 17751:2023
Anorganska gnojiva - Određivanje specifičnih parametara u gnojivima od amonijevog nitrata s visokim sadržajem azota
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17752:2023
Anorganska gnojiva - Određivanje specifičnih inhibitora
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17753:2023
Anorganska gnojiva - Određivanje specifičnih kontaminenata
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17754:2023
Anorganska gnojiva - Određivanje specifičnih mikroelemenata
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17755:2023
Anorganska gnojiva - Određivanje specifičnih parametara
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17756:2023
Organska gnojiva, organsko-anorganska gnojiva, anorganska gnojiva i krečni materijali – Određivanje sadržaja hlorida
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17757:2023
Anorganska gnojiva – Određivanje specifičnih hraniva
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17758:2023
Gnojiva i materijali za kalcifikaciju - Određivanje sadržaja hlorida potenciometrijskom titracijom
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17759:2023
Anorganska gnojiva – Određivanje pH rastvora amonijačno nitratnih gnojiva sa visokim sadržajem azota
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023
nsBAS CEN/TS 17760:2023
Anorganska gnojiva – Određivanje veličine čestica amonijačno nitratnih gnojiva sa visokim sadržajem azota
40.20BAS/TC 4531.05.202330.07.2023