Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 61-80 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 74-1:2023
Spojnice, umeci i ležajne ploče za potporne i radne skele - Dio 1: Spojnice za cijevi - Zahtjevi i postupci ispitivanja
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 74-2:2023
Spojnice, umeci i ležajne ploče za potporne i radne skele - Dio 2: Posebne spojnice - Zahtjevi i postupci ispitivanja
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 932-3:2023
Ispitivanja opštih karakteristika agregata - Dio 3: Postupak i terminologija za pojednostavljeni petrografski opis
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN 933-9:2023
Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata - Dio 9: Ocjena sitnih čestica - Plavi test sa metilenom
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105/A1:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za multifunkcionalne tuš kabine
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za multifunkcionalne tuš kabine
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-105:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za multifunkcionalne tuš kabine
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-11/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-25/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-25:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-41/A11:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-41:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-62:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektične sudopere
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-76/A11:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-76:2023
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-82:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-82: Posebni zahtjevi za aparate za zabavu i aparate za lično posluživanje
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-84/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za toalete
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-84:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za toalete
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023
nsBAS EN IEC 60335-2-89/A11:2023
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje i ledomate s ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili motor-kompresorom
40.20BAS/TC 5728.02.202328.04.2023