Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 181-200 od 1015 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 15734-2+A1:2024
Područje primjene na željeznici - Kočni sistemi za vozove velikih brzina - Dio 2: Metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 15940:2024
Goriva za motorna vozila – Parafinsko dizelsko gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15969-1:2024
Rezervoari za transport opasnih materija – Digitalni interfejs za razmjenu podataka između vozila i stacionarnih objekata – Dio 1: Specifikacija protokola – Kontrola, mjerenje i podaci o događajima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15969-2:2024
Rezervoari za transport opasnih materija – Digitalni interfejs za razmjenu podataka između vozila i stacionarnih objekata – Dio 2: Komercijalni i logistički podaci
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15987:2024
Koža – Terminologija – Najznačajnije definicije u trgovini kožom
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 16056:2024
Uticaj metalnih materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu – Metoda ocjene pasivnog ponašanja nehrđajućih čelika i drugih pasivnih legura
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 16091:2024
Tečni naftni proizvodi - Srednji destilati i goriva sa metil-estrima masnih kiselina (FAME) i mješavine - Određivanje oksidacione stabilnosti ispitivanjem ubrzane oksidacije male zapremine (RSSOT)
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 16105:2024
Boje i lakovi – Laboratorijska metoda određivanja otpuštanja zakonski regulisanih opasnih supstanci s prevlaka u povremenom kontaktu s vodom
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS EN 16116-1:2024
Područje primjene na željeznici – Zahtjevi za dizajniranje stepenika, rukohvata i povezanih pristupa za osoblje – Dio 1: Putnička vozila, vozila za prtljag i lokomotive
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16186-3:2024
Područje primjene na željeznici – Vozačke kabine – Dio 3: Dizajniranje displeja za teška željeznička vozila
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16186-5+A1:2024
Područje primjene na željeznici ‒ Vozačke kabine ‒ Dio 5: Vanjska vidljivost za tramvajska vozila
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16186-8:2024
Područje primjene na željeznici ‒ Vozačke kabine ‒ Dio 8: Uređenje i pristup tramvajskim vozilima
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16194:2024
Prenosne WC kabine koje nisu spojene na kanalizaciju - Zahtjevi za usluge i proizvode koji se odnose na postavljanje kabina i sanitarnih proizvoda
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 16232+A2:2024
Proizvodi za djecu – Ljuljačke za dojenčad
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 16254:2024
Adhezivi – Emulzioni polimerizovani izocijanat (EPI) za noseće drvene konstrukcije – Klasifikacija i zahtjevi za performanse
40.20BAS/TC 902.04.202401.06.2024
nsBAS EN 16329:2024
Dizel gorivo i loživa ulja - Određivanje tačke filtrabilnosti - Metoda linearnog hlađenja u kupatilu
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 16334-1:2014+A1:2024
Područje primjene na željeznici – Alarmni sistem za putnike – Dio 1: Sistemski zahtjevi za magistralne pruge
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16432-3:2024
Područje primjene na željeznici – Konstrukcije kolosjeka na čvrstoj podlozi- Dio 3: Prijem radova
40.20BAS/TC 4622.04.202409.06.2024
nsBAS EN 16479:2024
Kvalitet vode - Zahtjevi izvedbe i procedure ispitivanja usklađenosti opreme za monitoring vode - Automatski uređaji za uzorkovanje (uzorkivači) vode i otpadne vode
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 16484:2024
Koža - Zahtjevi za određivanje porijekla proizvodnje kože
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024