Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 121-140 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 12101-13:2023
Sistemi za kontrolu dima i toplote – Dio 13: Sistemi sa diferencijalnim pritiskom (SDP) – Projektovanje i metode proračuna, ugradnja, ispitivanje prihvatljivosti, redovno ispitivanje i održavanje
40.20BAS/TC 1328.04.202326.06.2023
nsBAS EN 12101-6:2023
Sistemi za kontrolu dima i toplote – Dio 6: Specifikacija sistema za diferencijalne pritiske – Kompleti
40.20BAS/TC 1328.04.202326.06.2023
nsBAS EN 12102-1:2023
Uređaji za klimatizaciju, vodom hlađene rashladne mašine, toplotne pumpe, industrijske rashladne mašine i odvlaživači s kompresorima na električni pogon - Određivanje nivoa zvučne snage - Dio 1: Uređaji za klimatizaciju, vodom hlađene rashladne mašine, toplotne pumpe za grijanje i hlađenje, odvlaživači i uređaji za hlađenje vode
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12120:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Natrij hidrogen sulfit
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12121:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Natrij disulfit
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12123:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Amonij sulfat
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12124:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Natrij sulfit
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12125:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Natrij tiosulfat
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12126:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Ukapljeni amonijak
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12174:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Natrij heksafluorosilikat
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12175:2023
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Heksafluorosilicilna kiselina
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12245:2023
Prenosive boce za gas - Boce potpuno obložene kompozitom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12259-14+A1:2023
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler sistema i sistema raspršene vode – Dio 14: Sprinkleri za primjenu u stambenim prostorima
40.20BAS/TC 1328.04.202326.06.2023
nsBAS EN 12355:2023
Mašine u prehrambenoj industriji - Mašine za skidanje kore (ljuske), pokožice i mašine za otklanjanje opne -Sigurnosni i higijenski zahtjevi
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023
nsBAS EN 12392+A1:2023
Aluminij i legure aluminija - Gnječeni i lijevani proizvodi - Posebni zahtjevi za proizvode namijenjene za proizvodnju opreme za rad pod pritiskom
40.20BAS/TC 405.06.202303.08.2023
nsBAS EN 12418:2023
Zidarske mašine i mašine za rezanje kamena za rad na gradilištu - Sigurnost
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12491+A1:2023
Oprema za paraglajding – Padobrani za hitne slučajeve - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 12697-15:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 15: Određivanje osjetljivosti na segregaciju
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-26+A1:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 26: Krutost
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 12697-33+A1:2023
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 33: Uzorci pripremljeni zbijanjem valjkom
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023