Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 221-240 od 609 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN IEC 60076-25:2024
Energetski transformatori – Dio 25: Otpornici za uzemljenje neutralne tačke
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60079-25/Cor1:2024
Eksplozivne atmosfere - Dio 25: Samosigurni električni sistemi
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS EN IEC 60255-1:2024
Mjerni releji i zaštitna oprema - Dio 1: Zajednički zahtjevi
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60255-187-1/Cor1:2024
Mjerni releji i zaštitna oprema - Dio 187-1: Funkcionalni zahtjevi za diferencijalnu zaštitu – Stabilisana i nestabilisana diferencijalna zaštita motora, generatora i transformatora
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60268-23:2024
Oprema za ozvučenje - Dio 23: Televizori i monitori - Sistemi zvučnika
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60404-12:2024
Magnetni materijali - Dio 12: Metode ispitivanja za procenu toplotne izdržljivosti površinskih izolacionih premaza na električnoj čeličnoj traci i limu
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60404-3:2024
Magnetni materijali - Dio 3: Metode mjerenja magnetnih osobina magnetnih limova i traka pomoću uređaja za ispitivanje
40.20BAS/TC 1821.05.202410.07.2024
nsBAS EN IEC 60794-1-301:2024
Kablovi s optičkim vlaknima — Dio 1-301: Opšta specifikacija - Osnovne procedure ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja elemenata kabla – Test savijanja, metoda G1
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-1-303:2024
Kablovi s optičkim vlaknima — Dio 1-303: Opšta specifikacija — Osnovne procedure ispitivanja optičkih kablova — Dimenzije trake — Mjerač otvora, metoda G3
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-1-305:2024
Kablovi s optičkim vlaknima — DIo 1-305: Opšta specifikacija — Osnovne procedure ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja elemenata kabla — Cijepanje trake (odvojivost), metoda G5
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-1-308:2024
Kablovi s optičkim vlaknima — Dio 1-308: Opšta specifikacija — Osnovne procedure ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja elemenata kabla — Ispitivanje preostalog uvijanja trake, metoda G8
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-1-309:2024
Kablovi s optičkim vlaknima — Dio 1-309: Opšta specifikacija — Osnovne procedure ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja elemenata kabla — Curenje i isparavanje jedinjenja za punjenje ili zalivanje, metoda G9
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-2-10:2024
Kablovi s optičkim vlaknima - Dio 2-10: Kablovi s optičkim vlaknima za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za simpleks i dupleks kablove
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-2-22:2024
Kablovi s optičkim vlaknima - Dio 2-22: Kablovi za unutrašnju montažu - Detaljna specifikacija za višestruke simpleks izlazne optičke kablove za korištenje u kablovskim završecima
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 60794-2-50:2024
Kablovi s optičkim vlaknima - Dio 2-50: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za simpleks i dupleks kablove za korištenje u kablovskim završecima
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN IEC 61010-031:2024
Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Dio 031: Sigurnosni zahtjevi za ručne sklopove sondi za električno mjerenje i ispitivanje
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN IEC 61010-2-101/A11:2024
Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-101: Sigurnosni zahtjevi za in vitro dijagnostičku (IVD) medicinsku opremu
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN IEC 61010-2-101:2024
Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-101: Sigurnosni zahtjevi za in vitro dijagnostičku (IVD) medicinsku opremu
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN IEC 61139-2:2024
Industrijske mreže – Interfejs digitalne komunikacije od tačke do tačke – Dio 2: Ekstenzije za funkcionalnu bezbjednost
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS EN IEC 61158-1:2024
Industrijske komunikacione mreže – Specifikacije fieldbusa – Dio 1: Pregled i vodič za IEC 61158 i IEC 61784 serije
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024